Category Archives: Новини

Начини да осигурите комфорт на HR специалиста чрез инструменти за планиране на графиците

Начини да осигурите комфорт на HR специалиста чрез инструменти за планиране на графиците

Photo: Pixabay.com
Author: geocon.bg

Ролята на HR-а се разшири през последните няколко години, като се прилагат най-различни политики и процедури по набиране, наемане, управление и обучение на хора.

“Read More”

Професии, с които се постига баланс между личният и професионален живот

Професии, с които се постига баланс между личният и професионален живот

Photo: Pexels.com
Author: geocon.bg

Гъвкавото работно време, заедно със социалните придобивки са сред benefits, заради които служителите предпочитат една компания пред друга.
Най-общите ползи от flex time са – повече лично време за семейство, учене или други персонални нужди.

“Read More”

Най-добрите практики за управление на платен годишен отпуск

Най-добрите практики за управление на платен годишен отпуск

Photo: Pixabay.com
Author: geocon.bg

Вашите служители ценят времето за почивка, което им давате. Вие, като собственик на бизнес трябва да се уверите, че по време на платен отпуск на служител, смените му са запълнени, като сте осигурили негов заместник.

“Read More”

error: Content is protected !!