Category Archives: Новини

Flexible Time | Всички гледни точки

Flexible Time | Всички гледни точки

Photo: Pexels.com
Author: geocon.bg

Вместо традиционната, 40-часова работна седмица от девет до пет, гъвкавият график позволява на служителите сами да планират работното си време, като изберат кога да започват и завършват работният си ден.

“Read More”

Трудови въпроси и отговори.

Отчитане на болнични при СИРВ

Отчитане на болнични при СИРВ

Photo: geocon.bg
Author: geocon.bg

В работната среда винаги възникнат множество трудови казуси, един от които е как се отчитат болнични при СИРВ в графика на служителя?

“Read More”