Category Archives: Любопитно

Pomodoro техника

Как чрез Pomodoro техниката да управляваме работното време?

Photo: geocon.bg
Author: geocon.bg

Кражбата на работно време е съвременно явление на работното място.
Изоставането на проекти, изпуснати срокове и загуби са причина много работодатели да използват най-различни начини за справяне с този проблем.

Съществуват много методи за управление на работното време, но днес ще споменем за една безплатна техника измислена от Франческо Чирило през 80-те години.
Pomodoro (на италиански „домат“) е техника за управление на работното време, която служи на много хора в работата и живота.

“Read More”

Последиците от лошото планиране на работното време в организацията

Последиците от лошото планиране на работното време в организацията

Autror: geocon.bg

Photo: Pixabay.com

Планирането на служителите е неразделна част от ефективния и продължителен успех на бизнеса и оказва влияние върху стабилността на компанията.

Търсенето и назначаването на квалифицирани кадри е сложен процес. Често на мениджърите и лидерите на екипи отнема време да намерят подходящото решение за планиране и управление на човешкия ресурс, което ще донесе успех на компанията.

Планирането на работното време е важен елемент, за който отговаря отделът по Човешки ресурси.

“Read More”


Работа от дома - изненадващата истина за дистанционната работа

Работа от дома — изненадващата истина за дистанционната работа

Author: geocon.bg
Photo: pixabay.com

На някои хора им харесва идеята да работят на непълно работно време или стандартно – 8 часа от дома, а на други, не. Съществуват толкова много предразсъдъци, когато става дума за този работен режим.

“Read More”

error: Content is protected !!