Category Archives: Полезно

Права за ползване на почивки по време на работа

Права за ползване на почивки по време на работа

Photo: Pexels.com
Author: geocon.bg

Почивката за хранене, част от графика на служителите ли е?

“Read More”

Интелигентни решения за планиране на персонала

Интелигентни решения за планиране на персонала

Photo: Pixabay.com
Author: geocon.bg

Задавате ли си въпроса – кой от служителите днес трябва да е на смяна?
Отговорът на този въпрос не трябва да бъде неясен.

“Read More”

Софтуер за проследяване на времето за малкия бизнес

Photo: Pexels.com
Author: geocon.bg

Проследяването на времето на служителите има все по-голямо значение за малкия и среден бизнес. Собствениците на предприятия се нуждаят от надежден софтуер за проследяване на времето, за да изчисляват работното време на служителите си и да минимизират грешките при неправилното му отчитане.

“Read More”

error: Content is protected !!