Хаос с работните графици в една компания, преди нещата да тръгнат „по мед и масло“

Реколта по бране на слънчоглед.

Хаос с работните графици в една компания, преди нещата да тръгнат „по мед и масло“

Author: geocon.bg

Още в Древността хората са се научили как да използват слънчогледовите семена, така че след технологичната им  преработка  да  се извлича слънчогледово олио.  Днес, маслото е сред най-консумираните продукти навсякъде у нас и технологията, по която се добива и преработва е специфична за всяка компания.

Преработката на тази суровина изисква дълга продължителност на работните смени на служителите,  оставането им след работно време, както и режим на разположение , при който могат да бъдат повикани на работа.

Историята, която ще Ви разкажем днес е споделен опит от мениджър на предприятие, в което се  произвежда растително масло от основна суровина слънчоглед, както и от междинни продукти – полуфабрикати. В неговото предприятие работят специалисти, които участват при брането на слънчогледовата реколта, добиването на маслото и извозването му с автомобилен, и с жп транспорт до много пазари. Това е налагало денонощен режим на работа, който много е зависел от графика на тировете и пристанищата, по които компанията е транспортирала своя продукт.

Производственият процес е бил високотехнологичен и продажбите са били повишени, но въпреки това пред ръководството стоял сериозен проблем.

Какво може да застане пред успеха на добре функциониращо предприятие?

Съществуващият проблем, за който до този момент дори не подозирахме, е липсата на средство , чрез което да се създава и отчита работното време на персонала.

Когато например са пристигали камиони, прехвърляли са се обеми от един резервоар в друг поради спешна доставка или поръчка са се създавали конфликти между персонала.  Това се е случвало поради старите методи, по които са се изготвяли работните графици.

Първият и най-стар метод е бил чрез използване на голяма тетрадка, в която били записвани имената на служителите, смените, работните часове, отсъствията за всеки месец, като всички пресмятания ставали с калкулатор.  Допускали са се грешки още при записването им, които водели до несъответствие на данните, като изпращането им до ТРЗ софтуери дори не е могло да се състои.

След като този метод не проработил, ръководителят решил да използва работен лист  в Excel, като при него има ограничено количество пространство на редовете, колоните и шийтовете. Когато това се е случвало е било необходимо да се създадат нови работни листове. Въпреки това са били създавани графици, смятало се е по формули, а когато на някой от служителите му се е наложило да излезе болничен  е наставал истински хаос.

И при двата метода е липсвал сигнал, който да подскаже, че някой от служителите ще отсъства и трябва да бъде заместен.  Липсвала  е единна база с история на служителите, както и вградени нормативни уредби и закони.

Единственото решение в този момент е било откриването на програмен продукт, с който лесно да бъдат създадени графици, да се отчете работното време на служителите и по този начин да се предотврати създалото се напрежение.

Какви мерки са предприети, за да се подобри ситуацията?

Нищо подозиращият за съществуването на софтуер за изработване на графици и отчитане на работното време мениджър е научил от свои колеги за неговата функционалност. Това, което му бяха разказали за продукта, е че с него ще оптимизира работното време на служителите си за всеки месец, така че да не се създава напрежение между тях и процесът на работа щял дa бъде по-добре организиран.

Тогава той предприел решението да закупи програмата  и да използва всичките ѝ функционалности.  Били са обучени началник-цеховете от екипа, разработил продукта, които бързо и лесно са се научили да работят с този софтуер.

Много скоро след инсталирането на програмата и създаването на първите работни графици се е оптимизирала организацията на работа, а в по-късен етап това е спестило средства от заплащане на извънреден и нощен труд. Много по-доволни са останали и самите работници във връзка с това, че са успели да излязат в отпуска точно тогава, когато им се е налагало, без това да вреди на технологичния процес.

Това, което ръководството иска да посъветва  и други предприятия в производствената сфера е да организират правилно структурата на персонала си чрез внедряването на Geocon Planprofessional.

Изпратете запитване


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!