8 Принципа за предотвратяване на най-честите грешки при работа на смени

Принципи при работа на смени.

8 Принципа за предотвратяване на най-честите грешки при работа на смени

Author: geocon.bg

В първата част на статията – Кои са най-честите грешки при работа на смени в предприятията у нас?  вникнахме в същността на работните смени, начина им на въвеждане и най-често допусканите грешки при сменен режим на работа.
След което ви обещахме, че ще опишем принципите, които е необходимо да следвате, за да предотвратите тези грешки.

При работа на смени работодателите са длъжни да се съобразяват с Наредбата за работното време, почивките и отпуските на служителите в организацията, както и да спазват работното време на персонала при сумиран период.
Ако трябва да обобщим какво е работа на смени, това е модел на работа, при който служителите извършват дейности, съответстващи на техните позиции и квалификации.

В следващите редове ще може да проследите 8-те принципа за предотвратяване на най-често извършваните нарушения при сменен режим на работа.

8 Принципа за предотвратяване на най-честите грешки при работа на смени:

1. Нормалната продължителност на работното време през нощта при 5-дневна работна седмица е до 35 часа с нормална продължителност до 7 часа;
2. Необходимо е спазване на максималния брой часове за седмицата, който не трябва да надвишава 56;
3. При условия на СИРВ за един ден платен годишен отпуск ще се зачита нормата на служителя, която е договорена в трудовия договор – 8 часа при пълно работно време, или 4, 6 и т.н. при непълно работно време;
4. При сумирано изчисляване на работното време непрекъсната седмична почивка е не по-малко от 36 часа;
5. Когато е полаган нощен труд нощните часове се превръщат в дневни, като се спазва чл. 9 ал. 2 от „Наредбата за структурата и организацията на работната заплата“;
6. На служители с ненормиран работен ден не може да се прилага сумирано изчисляване на работното време (чл. 142, ал. 3 от КТ );
7. Максималният брой на всички часове на разположенията за 1 месец не трябва да надвишава 100 часа;
8. Непрекъсната междусменна почивка не може да бъде повече от 12 часа (чл. 152 от КТ).

Избягвайте изготвянето на графици в Excel и при възможност оптимизирайте този процес чрез специализиран софтуер.

Изпратете запитване

При работа на смени работодателите са длъжни да се съобразяват с Наредбата за работното време, почивките и отпуските на служителите в организацията, както и да спазват работното време на персонала при сумиран период.


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!