Граф Щайн съветва как да избегнем нарушения и санкции при проверки на ‘Инспекция по труда’ в курортите

Граф Щайн за проверки по курортите от ИП.

Граф Щайн съветва как да избегнем нарушения и санкции при проверки на ‘Инспекция по труда’ в курортите

Photo: geocon.bg
Author: geocon.bg

Наближават празниците Коледа и Нова година и зимните ни курорти и много кътчета в страната ще се напълнят, както с български, така и с чуждестранни туристи.
В предишната статия ви представихме новия ни експерт – Граф Щайн, с който днес ще поговорим по повод наближаващите  празници и предстоящите проверки от Инспекция по труда (ИТ) по курортите. Ще го попитаме кои са най-честите нарушения по българските курорти през туристическите сезони и как да избегнем санкции от контролните органи.


Започваме с въпросите, които вълнуват работодатели, работници и служители.
-Как би описал условията на труд по курортите ни през летните и зимни месеци?-Всяка година местата на летните и зимни курорти се запълват, а персоналът зает през целия период често недостига или не притежава необходимата професионална квалификация. Това принуждава работодателите да наемат по-неопитни служители.

– Кои са най-честите нарушения, за които следят контролните органи от ИТ?
-Нарушенията, както самите органи от Инспекция по труда съобщават са много и с всяка година броят им се увеличава. Като основно нарушение е липсата на трудови договори. Чести случаи са регистрации на служители в деня на проверката. Масово не се спазва работното време на персонала и заплащането на извънредния труд.

-Трябва ли да се заплаща в празнични и почивни дни над основното трудово възнаграждение положения труд?
-Всяка година през официалните празници по изключение се налага на много служители, както в туристическия бранш, така и в много други сфери да бъдат на работа. Официалните празници са изчерпателно изброени в чл. 154, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ). Така, ако работник или служител бъде повикан на работа през празнични и почивни дни, е предвидено заплащане над основното му трудово възнаграждение.

– Какво мислиш за наемането на непълнолетни служители по курортите?
По курортите ни все по-често се среща наемането на лица ненавършили 18 години. Това може да стане само с разрешение от Инспекция по труда. Работното време на непълнолетните работници е 35 часа седмично и 7 седем часа дневно при петдневна работна седмица. За непълнолетните работници и служители е забранено и полагането на извънреден труд. Съгласно чл.140, ал.4 от КТ полагането на нощен труд от работници и служители, които не са навършили 18 години е забранено. Работодателят следва да има предвид, че за непълнолетните нощен е трудът, който се полага от 20:00 ч. до 06:00 ч.

-Граф Щайн, как според теб могат да бъдат избегнати трудови нарушения и последващи санкции?
-Преди да наеме нов служител всеки работодател трябва да подготви два екземпляра от трудовия договор на служителя, копия от уведомлението за регистрирането му в НАП и длъжностна характеристика. Трудовият договор трябва да включва всички клаузи от КТ (работното време, основно трудово възнаграждение и отпуска). Необходимо е да се спазват клаузите от договора, като междусменната почивка не трябва да е по-малко от 12 часа, а седмичната по-малко от 36 часа. Работодателите трябва да заплащат нощния труд и работата в почивни и празнични дни. Ако искат да се спасят от последващи санкции, работодателите трябва да спазват законите и разпоредбите.

-Благодарим ти отново, че се отзова с полезни съвети за аудиторията ни.
-Надявам се да сме били полезни на служители и работодатели, при предстоящи проверки от ИТ.


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!