Новият ни клиент е най-големия по рода си център за спешна медицинска помощ в България

Нови клиенти - болница Пирогов

Новият ни клиент е най-големия по рода си център за спешна медицинска помощ в България

След 9-годиншни преговори новият клиент на Геокон България е Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Николай Иванович Пирогов“ ЕАД.


error: Content is protected !!