Защо специализираният софтуер за графици — GeoCon PlanExpert е предпочитан от компаниите у нас?

Софтуер за графици - GeoCon PlanExpert. Photo: geocon.bg Photo: geocon.bg

Защо специализираният софтуер за графици — GeoCon PlanExpert е предпочитан от компаниите у нас?

Photo: geocon.bg
Author: geocon.bg

Използването на GeoCon PlanExpert  от различни по вид и големина предприятия в различните сфери – Медицина, Инфраструктура, Сигурност и охрана, Кол центрове, Промишленост, Хранително-вкусова промишленост, Ритейлъри и др. , улеснява трудовия процес в компаниите, чрез интегрирането на система за контрол на достъпа и отчитане на работното време.

Geocon PlanExpert е софтуер, проектиран и реализиран като система, която може да обслужваща, както средни, така и големи по размер организации.

С какви функционалности разполага GeoCon PlanExpert, които ще улеснят трудовия процес в компанията Ви?

Програмата дава възможност за автоматичното създаване на планове съобразно разнообразни критерии класифицирани от потребителя: длъжностна квалификация, оптимално разпределение на смените, брой на свободните дни, изравняване на работните салда, създаване на гъвкави работни модели. Продуктът дава възможност за интегриране на експортен модул към ТРЗ софтуери.
Посредством лесния и удобен интерфейс GeoCon PlanExpert подпомага планирането на смените според длъжностната квалификация на служителя, планиране на отпуските и автоматично изчисление на работните дни (интегриране на празници).
Визуализират се желан, начален или реален график, дежурства, разположения, план на отпуски и отсъствия, автоматично се отразяват разликите между начален и реален график (Фиг. 1) . Потребителите могат да виждат месечен, седмичен и дневен график на служителите.

Фигура 1. Разлика между начален и реален график в PlanExpert

                Фигура 1. Разлика между начален и реален график в PlanExpert

 

Програмата може да визуализира разнообразни статистически отчети и да оптимизира част от работния процес по въвеждане на графиците в ТРЗ програмите. Програмният продукт съдържа шаблони на масово използваните формуляри (форма 76, заповеди за извънреден, нощен труд и работа на републикански празници). Плановите формуляри могат да се адаптират към нуждите на         всяко предприятие.

Фигура 2. Примерна форма 76

    Фигура 2. Примерна форма 76

Важно за всеки, който използва програмен продукт за графици е в него да могат да се задават различни периоди на сумирано отчитане на работното време.
В софтуерът могат да работят едновременно няколко потребители като всеки от тях разполага с Username и парола.
В PlanExpert могат да се изготвят графици на работниците/служителите и за една година напред като те се запазват и при нужда лесно се правят справки – Виж Фиг. 2.
Програмният продукт е напълно съобразен с българското трудово законодателство. В програмата са заложени всички специални законови изисквания за бременни, непълнолетни, максимален брой часове за дневна смяна, максимални часове за нощна смяна и други. При неизпълнение на някои от зададените изисквания програмата алармира за нарушение.

В PlanExpert могат да се администрират различни по вид отсъствия, например отпуски. Ако работници/служители имат неизползвана годишна отпуска, то тя може да бъде прехвърлена в настоящата година.
Удобна възможност за операторите на график е, да знаят във всеки един момент колко отпуска е използвана или е останала на даден служител.
За всеки тип смяна и отсъствие има обозначена номенклатура, например за болничен [Б], която е удобна за потребителя на график.
GeoCon PlanExpert се свързва лесно със системи за контрол на достъпа и отчитане на работното време, като при системата за контрол на достъп събитията могат да постъпват в Геокон.

6 основни причини да изготвяте работни графици със специализиран софтуер:

1. Спестява Ви време – бързо, лесно, удобно ще изготвяте графиците на служителите (удобен интерфейс, подходящо обучение от екип от технически специалисти).
2. В приложението са интегрирани всички нормативни изисквания според действащото трудово законодателство на страната.
3. Минимизира грешките – почти с всеки онлайн шаблон, таблица в Еxcel или онлайн платформа могат да се допуснат грешки, нарушаващи трудовото законодателство, докато с програмния продукт за графици е невъзможно (той ще Ви сигнализира визуално нарушението навреме).
4. Софтуерът се интегрира с ТРЗ софтуери чрез потребителски настроен интерфейс, което улеснява обработването на заплатите.
5. Програмата не дава дефекти.
6. Екип от софтуерни инженери, технически сътрудници (Support Team), дизайнери и др. се грижат за спокойствието и удобството на нашите клиенти като отговарят за правилното функциониране на GeoCon PlanExpert.

Изпратете запитване


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!