Как по-лесно да се оптимизира трудовия процес в болниците?

Оптимизация на трудовия процес в болниците

Как по-лесно да се оптимизира трудовия процес в болниците?

Author: geocon.bg

В болниците у нас често се извършват проверки от Инспекцията по труда, които следят за нарушения в трудовото законодателство.
При последни проверки на контролните органи са установени нарушения с трудовите правоотношения, работното време и почивките на лекарите и медицинските служители.

Една болница разполага с много различни отделения – Хирургично, Интензивно, Неврологично, Терапевтично и др., като е трудно да се контролира целия трудовия процес, ако човек няма поглед над всичко и не разпределя правилно служителите  за конкретната смяна, както и не контролира изцяло разходите.

Като основна дупка в Здравния сектор е недостига на медицински персонал, с който да бъдат обслужвани пациентите, липсата на ресурси и контрол над трудовия процес.
Може да се каже, че без специализиран софтуер, който разпределя служителите, такъв сектор е невъзможен.
От ГИТ са констатирани  главно нарушения свързани с работното време и почивките.

Извънреден труд в болниците

Често се полага на извънреден труд в медицинските заведения, а както знаем, извънредният труд е забранен от Кодекса на труда, освен в някои определени случаи за оказване на медицинска помощ, възникнала в непредвидена ситуация.

Не са рядкост случаите, в които се въвеждат 24-часови смени, като преди това служителите са назначавани на граждански и трудов договор, за да бъде избегнато нарушението за минимална междусменна почивка от 12 часа, като по този начин лицето, назначено по граждански договор работи 12 часа и по трудов 12 часа.

В някои болнични заведения е практика при разпределяне на работното време да се планира извънредният труд на медицинските служители, което е недопустимо.

За да се минимизира извънредният труд в болниците е необходимо е да се автоматизира процеса при следене на отработените часове на всички служители.

За целта може да се използват различни приложения, специализирани програми за отчитане на работното време, с които е възможно да се оптимизира този процес.

Как може да се намали извънредният труд в болничните заведения?

Оптимален начин, чрез който може да се минимизира полагането на извънреден труд от лекарите и медицинския персонал е като се изготви коректен график с необходимия брой смени за месеца, брой часове на смяна, следи се нормата на всеки медицински работник и се избегне предварителното планиране на извънреден труд (виж Фиг.1).
                                                       

     График на медицински сестри в отделение за месец декември 2017г.

след нощна смяна почивка

                                                                                                                                                                                                              Фигура 1.

Месец декември е сред най-натоварените работни месеци за всички медици, като полагането на извънреден труд е неизбежен през дните на официални празници.
Всяка година във всички медицински заведения се налага планирането на удължени смени и дежурства в дните между Коледа и Нова година, като често се нарушават правилата за междусменна и седмична почивка.
На Фигура 2. е използвана функцията за проверка на коректността на графика спрямо законовите изисквания и са открити две нарушения за първия медицински служител за месец декември Анита Бонева.
Първото трудово нарушение е минималното време за почивка след смяна, която не може да бъде по-малко от 12 часа, при второто правило е нарушен броят максимални часове за седмица.
Когато не бъдат спазени тези две изисквания и др. е налице извънреден труд, който се визуализира в червено вдясно в колоната.
В този случай, специалистът, изготвящ графика за месец декември ще може да проследи за всеки един служител нормата за месеца, дали е налице извънреден труд и дали са спазени всички законови изисквания.

Планиране на разположение или дежурство на медицински служител

Много често на медицинските служители им се налага да бъдат на разположение или в практиката още се нарича дежурство като при нужда биват повикани.
Дежурството се отчита и плаща като труд, положен в работно време.
Основен проблем в Здравния сектор у нас е недостига на медицински персонал, който да покрива дежурствата в болничните заведения, което е една от причините и за полагането на извънреден труд
Още при създаването на месечния график на медицинския служител се планират определен брой дежурства, през които медицинския работник трябва да бъде на разположение (Фигура 2).

Работа по време на разположение.                                                                     Фигура 2.

На фигура 2 се вижда разпечатка на реално отработени часове на двама медицински служители по време на разположение.
След като се изчислят броят дежурства на служител, следва да се заплатят като труд, положен в работно време.

С помощта на програмен продукт за отчитане на работното време, този процес ще улесни работата на специалистите изготвящи графици, най-често HR отделът.

Изпратете запитване

Когато се изготвят графици за дежурства, трябва да бъдат проверявани, за да няма необгрижвани пациенти през нощта,през работни дни или на почивни дни и официални празници, когато броят на пациентите почти двойно се увеличава.

За целта на всяка болница профилирана или не, e необходим различен брой персонал, който да отговори на специфичните нужди на пациентите. За да отговарят на изискванията за навременна и качествена здравна услуга, ръководството на болниците трябва да контролират процеса по наемане на нужен медицински персонал, изготвяне на коректни графици, заплащане на извънредният труд.


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!