Фиксирано или гъвкаво работно време?

Фиксирано или гъвкаво работно време - GeoCon Bulgaria

Фиксирано или гъвкаво работно време?

Author: geocon.bg
Източник: https://workspaceinasia.kmc.solutions

Много от нас работят на стандартно от 9:00 до 18:00 часа или на гъвкаво работно време и могат да си позволят да дойдат извън фиксираното работно време или дори в някои дни от седмицата да им се разреши работата от разстояние.

Днес ще разгледаме предимствата и недостатъците на фиксираното и гъвкаво работно време.

В практиката у нас, се счита, че за да се постигнат добри резултати на работното място, е необходимо има контрол на работното време на служителите, какъвто по-трудно може да има при гъвкав режим на работа (Flexible).

Някои служители са по-продуктивни рано сутрин, а други вечер, както има и такива, които трудно нещо би ги мотивирало да свършат ефективно задълженията си.

До голяма степен, сферата на дейност определя типа работно време на една организация, като например при професиите лекар,финансист, служителите в производството, не е подходящо да се въвежда гъвкаво работно време от работодателя.

Професиите, при които е подходящо да се въведе гъвкав работен график не изискват да сте постоянно на работното място, но въпреки това трябва да сте изработили 40 часа седмично.

  Фиксирано работно време | Fixed Time

Предимства

Недостатъци

Служителите с фиксирано работно време могат да се координират по-добре с останалите служителите и ръководството, поради споделеното работно време и пространство, които спомагат за добрият тон на отношенията.

Стандартното работно време не дава възможност за извършване на странични дейности в рамките на установеното работно време – практикуване на хоби, участие на събития или време със семейството.

Даването на указания и проследяването на ефективността на хората, които работят в същите часове или смени, са по-лесно контролируеми.

Отсъствията и забавянето могат да станат често срещано явление, особено в големите градове, когато в час пик трафикът е дълъг, а пътуването до и от работа става неудобно.

По-лесно е да планирате и провеждате срещи и обучения в екип, когато колегите и другите членове на екипа са в офиса.

Графикът при стандартен режим на работа е неудобен, защото всяка промяна в него може да доведе до проблеми с наемането на кадри, тъй като някои работници предпочитат гъвкаво работно време.

Графикът за работа при стандартно работно време може по-лесно да насочи фокуса върху крайните срокове на задачите и целите на екипа. Повишава се производителността.

Строгият работен график може да се ограничи само до някои служители, особено при спешни случаи или други обстоятелства, които оказват влияние върху тяхната мотивация и производителност.

При редовна работна смяна мениджърите няма да трябва да наемат работници извън стандартното работно време, като спестят на компанията оперативни разходи.

Не винаги може да се използва пълния потенциал на служителите, като при много често натоварване може да се наблюдава синдрома бърнаут.

Повишава се вътрешната комуникация между отделните екипи на отделите.

Когато работниците не работят в стандартните часове, не само е по-трудно да се упражнява надзор, но и да ги държите ангажирани и мотивирани, също може да бъде предизвикателство.

Гъвкаво работно време | Flexible Time

Предимства

Недостатъци

Гъвкавият работен график позволява на работниците да практикуват други професии, хоби или да повишат квалификацията си.

Гъвкавото работно време може да доведе до по-голяма разсеяност, намален фокус, ниска производителност и лошо управление на времето.

Като управляват по-добре времето си, работниците могат да поддържат баланс между професионалния и личния живот и да намалят стреса, тъй като разполагат с повече свободно време.

Работниците с плаващо работно време могат да идват и да си тръгват в различни часове, което може да повлияе на междуличностните им взаимоотношения с другите служители и да затрудни работата в екип.

В зависимост от графика си работниците могат да работят в удобни за тях часове.

Повишени разходи за ползване на офис съоръжение и комунални услуги извън традиционното работно време.

Служителите с плаващо работно време могат да избегнат неудобствата при пътуването по време на пиковите часове.

Гъвкавите работни графици ще създадат допълнителна работа на административния персонал, ако не използва специализиран софтуер за графици, който е добре да бъде интегриран със система за контрол на достъпа, за да бъде по-лесно проследим часът на идване и напускане на работното място.

Графикът за гъвкав режим на работа може да бъде предимство за работодателите по отношение на наемането на персонал, задържането на служителите, както и по-редките случаи на отсъствия от работа.

Работата на гъвкав режим може да изисква по-висок контрол от страна на ръководството и повишено внимание към качеството на работата на някои служители.

Още от предимствата и недостатъците при плаващо работно време можете да прочете тук.

След като разгледахме плюсовете и минусите на двата типа работен режим, трябва да решим кой е най-ефективния за организацията ни?


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!