Изисквания при СИРВ

Изисквания при СИРВ

Изисквания при СИРВ

Photo: Pixabay.com
Author: geocon.bg

Един от начините за изчисляване на работното време на служителите у нас е чрез въвеждане на сумиран период на отчитане. Въвежда се със заповед на
работодателя, в която е описана неговата продължителност.

СИРВ може да се въвежда за всички сфери, в които се работи на сменен режим.

В компаниите у нас всяка година са открити нарушения, за които комисията от Инспекция по труда следи при проверки. Едно от най-честите нарушения на трудовото законодателство при работа на смени е неспазването на задължителната междусменна почивка от 12 часа.

Днес, ще обърнем внимание на най-важните изисквания при сумиран период и как би се отразило в края на периода в графика на служителите.

Задължителни изисквания при СИРВ:

 • максималната продължителност на работната смяна е 12 часа;
 • след приключване на смяната от служител, трябва да има не по-малко от 12 часа почивка до започване на следващата смяна;
 • работната седмица не трябва да надвишава 56 часа;
 • непрекъсната седмична почивка не трябва да е по-малко от 36 часа;
 • графиците за сумирания период трябва да бъдат съхранявани най-малко 3 години след края на периода;
 • всеки служител трябва да е предварително информиран от работодателя за графика и възникналите промени в него;
 • графиците могат да бъдат променяни при промяна на броя служители или поради други обстоятелства;
 • поименните графици трябва да бъдат съставени така, че общият брой работни часове за периода на служителя да е равен на нормата за продължителност на времето;
 • при полагане на нощен труд, часовете се изчисляват след конвертирането на нощните часове в дневни, отнасящи се за смени с 4 и повече от 4 часа нощен труд с коефициента 8:7=1.1428.

Вижте: Изчисляване и особености при нощен труд

Изисквания, отнасящи се към изравняването на отработените часове в края на сумирания период:

 • нормата на служителите се определя в часове, като броят работни дни по календар за конкретния сумиран период се умножи по дневната продължителност на работното време, установена при подневно отчитане;
 • в случаите, при които в края на периода, отработените часове на служителя са по-малко от определените по график, служителят е бил в престой не по своя вина, с изключение на отсъствие от работа по неоснователни причини;
 • в обратният случай, когато отработените часове в края на периода са повече от планираните, е налице извънреден труд, като за него се считат пред контролните органи действително отработените часове от служителя.

Как се отразява въведен сумиран период на изчисляване в графика на служителите?

При въведен сумиран период на изчисляване в компанията, на служителите често се пада по график да работят и почиват в различни дни от седмицата, вкл. неделя, поради това положеният от тях труд не е извънреден.

Особеност е, че не се въвежда сумирано изчисляване на работното време за служители, които са на ненормиран работен ден.
Въвеждане на сумирано изчисляване 2019
Графика 1. Двумесечен период на СИРВ | прехвърляне на работни часове от предходен месец.

На графика 1. е визуализиран втори месец от двумесечен сумиран период в производствено предприятие, а в маркираната колона може да се видят часовете от предходен месец, които служителите имат, след като са стартирали втория месец със салдата от предходния.

В специализирания софтуер за графици могат да бъдат зададени различни периоди на СИРВ:

 • 1 месец
 • 2 месеца
 • 3 месеца
 • 4 месеца
 • 6 месеца
 • 1 година.

След приключване на зададения сумиран период, салдото на служителите се занулява и стартира нов сумиран период.

Вижте: Източници на информация в България за трудово-правни отношения

Имате ли въпроси към нас?

Изпратете запитване


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!