Как се отразяват нощните смени на медицинските сестри?

Как се отразяват нощните смени на медицинските сестри?

Photo: Pixabay.com
Author: geocon.bg

Нощните смени в болниците изискват постоянно наблюдение на пациентите и точно спазване на графика от медицинските сестри.
Стандартно, нощната смяна започва в 22:00 ч. и приключва в 06:00, но при медицинските служители, често може да се удължи.

За 24-часово покритие на смените и спазване на графика от персонала, отговорят старши медицинските сестри. Това от тяхна страна изисква отговорност и внимание към процеса на планиране на графиците.

Нощният труд, както добре знаем излага на доста рискове здравето на всички медицински служители, в следствие на продължително работно време, липсата на качествен сън и психическа умора.

Проблеми, свързани с продължителните смени и нощен труд

Недостатъчната почивка може да доведе до странични реакции като раздразнение и по-бавни реакции, сърдечно съдови проблеми, неспособност за учене, честа смяна на настроение и внезапна сънливост.

Тези странични реакции могат да попречат на медицинските сестри да изпълняват прецизно работата си с пациенти и колеги.
Неспособността за работа с медицинско оборудване и апаратура, грешки при оформяне на списъци с пациенти, неточно спазване на работния график и конфликти са само част от последиците върху работата на медицинските сестри.

Различни проучвания сочат, че медицинските сестри, които работят по 12 и повече часа нощен труд, е много по-вероятно да допуснат грешки, в сравнение с тези, които са на 8 часа.

Съвети за контролиране на смените на медицински служители

Ползи за медицинските служители от използването на автоматизиран график за работа
Старши медицинските сестри и ръководният персонал могат да предприемат определени стъпки за подобряване на условията на труд на медицинските сестри, като:

 1. Намаляването на броя на нощните часове.
 2. Планиране на равномерен брой смени между персонала.
 3. Следене за спазване на работното време от персонала (закъснения и отсъствия).
 4. Спазване на междусменни и седмични почивки.
 5. Осигуряване на достатъчно почивки по време на смяна.
 6. Намаляване на броя дежурства и правилното им разпределяне между всички от персонала.

Какви са изискванията при СИРВ?

Изтегли:   Наредба за работното време, почивките и отпуските (588 downloads)

Както вече споменахме по-горе, за съставянето на графиците на медицинските сестри имат отговорност старшите сестри. От тяхната административна работа по изготвяне на работните списъци и планирането на седмичния/месечен график зависи нормалното протичане на смените на персонала.

Стъпки при създаване на работен график за медицински персонал

(Виж Графика 1.)

 • Съставяне на електронен списък с имената на медицинските сестри за всяка смяна.
 • Включване на изисквания за продължителност на смяната.
 • Съобразяване на графика с индивидуалните желания на сестрите за смени.
 • Предварително планиране на дежурства, платен/неплатен отпуск, смени и други отсъствия.
 • Проверка на графика преди разпечатването му до целия персонал за грешки и нарушения на КТ и други нормативни документи.

График на медицински персонал
Графика 1. График на медицински персонал в GeoCon PlanExpert със смени и дежурства за януари 2019 г.

Още при изготвяне на предварителния график за месеца, планиращият трябва да го съобрази с изискванията за персонал, изискванията при СИРВ, както и споменатите по-горе в материала, желания за смени и дежурства от персонала.

На графика 1. е представен работен график на медицинско отделение и предварително планираните смени, отсъствия и дежурства за месец януари 2019 г.
С помощта на електронна програма за графици е изчислен автоматично броят на смените за месеца, дежурствата и квотите, които ще са нужни за всяка една смяна (най-долната лента с нужен брой персонал).
Избягването на извънреден труд е възможно, след като старши медицинската сестра е съобразила графика със законовите изисквания при работа на смени, както и планирането на точно определена бройка персонал за нуждите на отделението.

С какви изисквания при работа на разположение/дежурство трябва да се съобрази планиращия разберете тук.

Научете: Как по-лесно да се оптимизира трудовия процес в болниците?

Вижте кои са медицинските центрове в страната, които, заедно с нас оптимизираха трудовия си процес.


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!