Стратегии за управление на отдалечени служители

Стратегии за управление на отдалечени служители

Стратегии за управление на отдалечени служители

Photo: Pixabay.com
Author: geocon.bg

Все по-голям е процентът на служителите, които работят отдалечено и са на гъвкаво работно време. Отдалеченото работно място, често може да бъде навсякъде по света. Това предполага подходяща комуникационна система, която да улесни общуването в различните часови зони.

Днес, ще разгледаме успешни стратегии, с които работодателите могат гъвкаво да управляват своите служители от разстояние.

Успешни стратегии за управление на отдалечени служители

Осигурете инструменти за ефективна комуникация и сътрудничество
Това може да означава създаване на видео канал или използване на приложение, с което могат да се провеждат конферентни видео и чат разговори.
Прекият достъп на служителите до обща информация и обсъждането й в реално време, ще спомогне за успешното приключване на проектите в срок.
Това също би могло да предотврати неявяването на важна среща на отделни членове от екипа.

Програми за дистанционно управление на служителите от разстояние

TeamViewer
Лесно и бързо може да се получи достъп до друг компютър без да се налага да се помни IP адрес. Нивата на споделяне са три: цялостно споделяне; споделяне на работна площ и трансфер на данни. Подходящо е при Support и техническа връзка.
TeamViewer

Лесно и бързо може да се получи достъп до друг компютър без да се налага да се помни IP адрес. Нивата на споделяне са три: цялостно споделяне; споделяне на работна площ и трансфер на данни. Подходящо е при Support и техническа връзка.

Chrome Remote Desktop
Chrome Remote Desktop
Безплатно разширение на Chrome, с което може да се управлява компютъра от разстояние и е подходящо за Windows, Linux и Mac. Това приложение може да помогне на служител да се свърже с цялата информация на компютъра му от разстояние, както и на други членове от екипа.

Web Client в GeoCon PlanExpert

Това е Employee self-service софтуер , който може да бъде достъпен от разстояние и се ползва от служителите  предимно, за да пускат молби за отпуски, да проверяват месечното си салдо (отработени часове за месеца), може да въвеждат смени, разположения и отсъствия и други опции, а накрая исканията им подлежат да одобрение или отхвърляне от ръководството.

Чрез система за самообслужване на служителите, се повишава доверието между екипа и ръководството и спестява време и разходи на бизнеса като автоматизира административният процес.

Разберете повече за функционалностите ба Web Client:
Нов дизайн и функционалности на Web Client в GeoCon PlanExpert
Изпратете запитване
Също, Web Client може да се свързва със система за контрол на достъпа, като визуализира различни събития.

2. Забравете стандартното работно време
Работното време от 9:00 до 18:00 ч. не е подходящо за служители, които работят от разстояние.

Способността на служителите да изградят свой собствен график е едно от най-големите предимства на дистанционната работа.
При работата на гъвкав график, трябва да се изисква от служителите да бъдат на разположение в определен часови интервал (office time).

С гъвкавият режим на работа, компанията ще може да си осигури ефективна комуникация и покритие на смените в различни часови зони и интервали.
Ползите от гъвкавото работно време и за двете страни са много, най-честите са: повишаване на удовлетвореността на служителите, повече свободно време, намаляването на стреса и повишаване на ефективността им.

3. Фокусиране върху основните задачи

Правилната структура е това, което стимулира всеки бизнес. Управлението на хора по целия свят, без да се знае какво работят всички и с много проекти, може лесно да превърне работата в хаос. Ето защо трябва да има ясни процедури и системи за управление на проекти със зададени срокове за изпълнение.

Пример за безплатен инструмент за управление на проекти и задачи е Google Task.
Безплатното приложение на Google е вградено в Gmail и Google Calendar.
С негова помощ могат по-лесно да се създават списъци с активности, като се отбелязват срокът им за изпълнение и завършването им.


Друг полезен инструмент е Trello, с който може да се управляват малки и средни проекти. Представлява Boards/Дъски, в които може да се създават работни списъци със задачи, да се прикачват различни файлове към тях и да се показват на друг, с който се работи по проекта.

Trello може да се свързва с Google Drive, като се споделя директно задачата във форма на презентация, което отново улеснява комуникацията в екипа.
trello

Това са основните стратегии и само малка част от инструментите за дистанционна работа, които ще помогнат на всеки да върши по-ефективно онлайн задълженията си.


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!