Най-популярните трудови въпроси и отговори при работа на смени у нас

Трудови въпроси и отговори.

Най-популярните трудови въпроси и отговори при работа на смени у нас

Photo: Pixabay.com
Author: geocon.bg

Въпроси и отговори при работа на смени

1.График и смени

Как се въвежда сумиран период на изчисляване?
Период на сумирано изчисляване се въвежда от работодател със заповед, в която е посочен периода на сумирано изчисляване – 2,3,4 или 6 месеца при седмично, месечно или годишно изчисляване (след приключване на сумиран период, салдото на служителите се занулява и стартира нов период).

Трябва ли да се изготвя график за сумиран период?
Да. Графикът трябва да включва броят и типа смени за конкретния сумиран период, нормата и салдото на служителите.

Може ли работодател да въведе сумиран период за служители на ненормирано работно време?
Не. Съгласно, Кодекса на труда се забранява въвеждането на сумиран период на отчитане за служители с ненормиран работен ден. ( чл. 142, ал. 3).

Каква е максималната продължителност на работният ден при СИРВ?
Смяната при сумирано изчисляване не може да надвишава 12 часа.

Колко е максималната продължителност на работната седмица?
При сумирано изчисляване, работната седмица може да бъде най-много 56 часа.

2. Отпуски

Кога един служител има право на платен годишен отпуск?
Всеки работник/служител, който има 8 месеца трудов стаж на едно или повече работни места, има право на платен отпуск в размер на 20 работни дни.

Служител, който работи на непълно работно време, има ли право на годишен отпуск?
Да, има право на основен отпуск от 20 дни, стига да е има придобит 8 месеца трудов стаж при първоначално постъпване на работа.

3. Болничен

Кога служител има право на болничен?
За да има право на болничен, работникът/служителят трябва да има най-малко 6 месеца общ осигурителен стаж.

Възможно ли е служител да ползва болнични повече от един път в месеца и ще му бъдат ли изплатени?
Независимо колко пъти даден служител е ползвал болничен за месеца, той ще му бъде изплатен, както следва: ако е до 3 дни от работодател в размер на 70%, в останалите дни се заплащат от НОИ в размер на 80%.

Кога болничният се изчислява според графика на служителя и кога не?
Когато болничен обхваща период по-кратък от един месец , отсъствието се отчита според графика.
В случаите, в които болничният обхваща един календарен месец, както и в случаите при бременност, раждане, бащинство или майчинство, на служител не се въвежда график.

4. Нощен труд

Как се изчислява нощен труд?
При нощен труд, работните часове се изчисляват, след превръщането им в дневни с коефициента: 8:7=1.1428, като това важи за 4 и повече от 4 часа нощен труд.

Колко е максималната продължителност на нощната смяна при работа на смени?
Максималната продължителност на нощната смяна може да бъде до 12 часа.

Може ли непълнолетен да полага нощен труд?
Кодекса на труда забранява нощните смени на непълнолетни лица, като приема за начало и край на нощната смяна 20:00 ч. – 06:00 ч.

5. Физиологични режими и почивки на работното място

Задължителни ли са физиологичните почивки и кога могат да се ползват?
Физиологичната почивка е различна от почивката за хранене, може да бъде с продължителност от 5-10 мин. или в най-добрият случай 30 мин.
Полага се на лица, извършващи тежък физически труд и работа на компютър, без значение дали се работи на сменен режим или на фиксирано работно време.

Трябва ли да присъстват в графика на служителя почивките?
При работа на смени физиологичните почивки се включват в смяната, но не и в графика на служителя – чл. 151, чл.2 от КТ.

По колко почивки се полагат на 12-часова смяна?
При 12-часовите смени задължително се въвеждат минимум две почивки по време на смяната с продължителност 30 минути.

6. Междусменна и седмична почивка

Колко е максималното време, в което служител може да почива преди да започне нова смяна?
След края на смяната, служителят трябва да почива най-малко 12 часа преди започване на следващата смяна.

Може ли служител да работи 7 дни по 8 часа на ден по график, така че да покрива 56 часа (общо за седмица при сумирано работно време)?
Не. Трябва да са спазени правилата за междусменна почивка не по-малко от 12 часа и седмична почивка не по-малко от 36 часа.

7. Извънреден труд

Компенсира ли се извънредният труд с допълнително свободни дни?
Да. При сумирано изчисляване, в края на отчетният период, когато отработените часове са повече от планираните за периода, е налице извънреден труд, който трябва да бъде компенсиран с почивка или трябва да бъде заплатен с 50 на сто в края – чл. 262, ал.1 от КТ.

Каква е максималната продължителност на извънредният труд за една година?
Годишно, извънредният труд за един служител не може да надвишава 150 часа и продължителността му не може да бъде повече от:
30 часа дневен или 20 часа нощен труд през 1 календарен месец;
6 часа дневен или 4 часа нощен труд през 1 календарна седмица;
3 часа дневен или 2 часа нощен труд през 2 последователни работни дни.

8. Работа на официални празници

Заплаща ли се положен труд на официален празник при СИРВ?
Когато служител е планиран да работи по график на официален празник в неприсъствен ден, трудът не се заплаща с увеличение 100%.

Вижте: Официални празници за 2019 и идеи за пускане на отпуск


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!