Въвеждане на 8-часов работен ден и гъвкав режим

Въвеждане на 8-часов работен ден и гъвкав режим

Въвеждане на 8-часов работен ден и гъвкав режим

Photo: Pixabay.com
Author: geocon.bg

Стандартно, продължителността на работната смяна по света е 8 часа. Но защо? Кога е прието да се работи 40 часа седмично?

История на осемчасовия работен ден и 40-часовата работна седмица

През 18 и 19-ти век хората в индустриалната епоха са работили по почти 100 часа на седмица: между 10 и 16-часови смени за шестдневни работни дни.

“Осем часа труд, осем часа почивка, осем часа сън.”  Това е фраза, измислена през 1817 г. от Робърт Оуен. Оуен предлага денонощието да бъде разделено на три части.

Профсъюзите са най-ранните и големи поддръжници на осемчасовият работен ден в САЩ.През 1866 г. Националният трудов съюз поиска Конгресът да приеме закон, който да изисква осемчасов работен ден. Въпреки че законът не е приет, дискусията увеличава обществената подкрепа за промяната.

В началото на 1900-те години много индустрии са приели осемчасов работен ден, но повечето хора все още работят шест дни в седмицата. Това продължило до 1914 г., когато Хенри Форд въвежда 5-дневната работна седмица.

През 1919 г. недоволството на работниците и активната позиция на синдикатите довеждат до приемането на конвенцията на Международната организация на труда, с която се въвежда 48-часовата работна седмица, а през 1935 г. се приема и нова – за 40-часовата работна седмица.

През 1936 г. във Франция се въвежда 40 часова работна седмица от Леон Блум.
В кая на XX в. там започва обсъждане за намаляване на работната седмица на 35 часа и е реализирано от Мартин Обри, след това и в Европейския съюз тече обсъждане.

40-часова работна седмица на Балканите

За първи път в България, 40-часовата работна седмица и въведена на 30.12.1967 г. с Указ на Президиума на Народното събрание “за постепенно въвеждане на петдневна работна седмица”, като преди това се е работило по 6-дневната работна седмица по 8 часа.

Ден на труда и международната работническа солидарност

За първи път, Първият интернационал, проведен в Женева призовава за 8-часов работен ден по света. На 1 май 1886 г. профсъюзите протестират, в която участват 380 000 работници от Чикаго, САЩ.

Две години по-късно учредителният конгрес на Вторият интернационал, проведен в париж призовава света за международна стачка в знак на протестите от Чикаго.

През 1904 година Международната конференция на социалистите в Амстердам призовава „всички социалдемократически партии и профсъюзи от всички страни да демонстрират енергично на първи май за официалното признаване на 8-часовия работен ден, за световен мир. Конгресът се обявява срещу стачката и решава, че е задължително за всички пролетарски организации от всички страни да спрат да работят на 1 май.

У нас Денят на труда е официален празник и е неработен ден. Официално признат е през 1939 г.

Гъвкаво работното време през XXI век

През 2003 г. британското правителство дава право на родителите с деца до 6 год. и деца с увреждания да работят на гъвкаво работно време.
Там 50% от компаниите приемат като естествен работен процес, гъвкавият режим и 73% от мениджърите подкрепят въвеждането му в работната среда.
Според проучване 40% от британците предпочитат гъвкаво работно време пред по-високо заплащане.

В САЩ служителите, които работят на гъвкав режим имат привилегията сами да определят графика си и им се заплаща трудът над 40-часа работна седмица. Особеност е, че единствено служителите, които не извършват ръчен труд са могли да се възползват.
В Швеция, някои служители работят на 6-часов работен ден като им се заплаща като стандартна 8-часова смяна.

В България българското законодателство позволява разпределяне на работно време на променливи граници, съгласно чл. 139 от Кодекса на труда.


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!