Какви промени за гъвкавото работно време и извънредният труд искат синдикати?

Какви промени за гъвкавото работно време и извънредният труд искат синдикати?

Какви промени за гъвкавото работно време и извънредният труд искат синдикати?

Photo: Pixabay.com
Източник: news.bnt.bg

Темата за работното време е масово дискутирана сред обществеността. Отново на дневен ред са последните предложения на синдикати, работодатели и социалното министерство.

Те ще засегнат гъвкавото работно време и увеличаване на часовете извънреден труд.

Работодателите искат въвеждане на трудови договори с нулеви часове. В такъв случай, ако предложението бъде прието, ще могат да бъдат назначавани служители без регламентирано работно време и твърдо трудово възнаграждение.
Наетите по този начин служители ще имат правото да работят единствено, когато бъдат извикани от работодателя си.
Работодателите искат още да отпадна забраната за полагане на извънреден труд. Това значително ще увеличи броят часове на смяна.

Бисер Петков – министър на труда и социалната политика: Ние предлагаме, смятаме, че е компромисно предложение да остане това ограничение, но да може чрез Колективен трудов договор да се договаря по-висока норма на извънредния труд до 300 часа годишно.

Ако това стане факт, работният ден на служителите в страната може да бъде вместо 8 часа, 9 или повече.

Съгласно чл. 147 от Кодекса на труда се забранява полагането на извънреден труд и се допуска само в определени случаи:

  • когато се извършва работа във връзка с отбраната на страната;
  • в случаи на предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия;
  • за извършване на неотложни обществено необходими работи по възстановяване на водоснабдяването, електроснабдяването, отоплението, канализацията, транспорта и съобщителните връзки и оказване на медицинска помощ;
  • при извършване на аварийно-възстановителни работи и поправки в работните помещения, на машини или на други съоръжения;
  • когато се налага довършване на започната работа, която не може да бъде извършена през редовното работно време;
  • при усилена сезонна работа.

Предстои предложенията за гъвкавото работно време и извънреден труд в КТ да бъдат одобрени в края на март и внесени в Народното събрание.


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!