Ефективно планиране на персонал за хранителен магазин

Ефективно планиране на персонал за хранителен магазин

Ефективно планиране на персонал за хранителен магазин

Photo: Pixabay.com
Author: geocon.bg

Специфично за работата на хранителните и супермаркет магазини е неправилното разпределяне на работните смени между персонала и невъзможността за обслужване на големият поток от клиенти в пиковите часове.

Управителите на хранителните обекти най-често се сблъскват с проблеми, като недостатъчно персонал и липса на липса на квалифицирани кадри, които да покриват смените.

Нарушения на трудовото законодателство в хранителните обекти:

  • работа без трудови договори на персонала;
  • наемат се непълнолетни работници без разрешение от ГИТ;
  • неспазване на работното време;
  • неспазване на ЗБУТ;
  • неосигуряване на задължителните почивки между смяна – не по-малко от 12 часа и непрекъсната седмична почивка при работа на смени – не по-малко от 36 часа.
  • полагане на извънреден труд и незаплащането му с увеличение.

Вижте: Изисквания при СИРВ

Изтеглете:  Наредба за работното време, почивките и отпуските (594 downloads)

Необходимост от касиери

Ежедневно, потокът от клиенти за определен интервал от време варира и никога не е един и същ. Потокът от купувачи в магазина варира в зависимост от климатични условия, ден от седмицата, официални празници или сезон на годината. Това означава, че има дневни, седмични, празнични и сезонни колебания в приток от клиенти.

Необходимостта от наличен персонал в хранителните и супермаркет магазини е правопропорционална на броя клиенти, затова и в час пик трябва да има повече касиери и продавачи, които да ги обслужат.
Времето за изчакване на касов възел не трябва да надвишава 3 минути или дължината на опашката да е от 3-ма души, но това в най-натовареното време не е възможно.

Обикновено най-натоварено в хранителните и супермаркет магазини у нас е интервала от 18:00 до 21:00 ч., като води до образуване на опашки.
Необходимостта от наличен персонал в хранителните и супермаркет магазини е правопропорционална на броят клиенти, затова и в час пик трябва да има повече касиери и продавачи, които да ги обслужат.

Традиционен метод на планиране

Тъй като работното време на повечето хранителни магазини е над 15 часа, като включва и нощни смени, използва се смесен тип на работа и работните часове се изчисляват сумирано.

Най-често графиците се съставят ръчно на лист и хартия или електронна таблица в Excel. Това, често води до грешки и отнема много време на планиращият да ги отстрани, също така в Excel не може да се съхрани цялата информация в един екран, както и не съдържа изискванията спрямо трудовото законодателство, още по може да прочетете тук.

Автоматизиран метод на планиране на персонала и отчитане на работното време

Автоматизираният метод на планиране с помощта на софтуер ще помогне в няколко насоки:

  • Намаляване на разходите за персонал – планира се точно толкова персонал, отколкото има нужда магазина, минимизира се извънредният труд.
  • Правилно и справедливо разпределяне на смените между персонала.
  • По-високо качество на работата и намаляване на текучеството на персонал.
  • Увеличаване на печалбата и подобряване на нивото на обслужване.

Софтуерът за планиране на графици и отчитане на работното време ще помогне на собствениците и управителите на хранителни магазини да оптимизират трудовият процес, като оптимално разпределят смените между персонала, така че да бъдат спазени всички изисквания на работа при СИРВ , съобразно различните желания на персонала, да бъде съставен гъвкав график, който да отговаря на нуждите на магазина, както и лесно да бъде експортиран към ТРЗ софтуери и интегриран с пропускна система.

Функции на софтуер за планиране и отчитане на работното време

HR/Payroll

GeoCon PlanExpert
Създаване на организационна структура на хранителен магазин.

Въвеждане на изисквания на персонал – тип смени, брой служителите и касиери трябва да покриват всяка смяна.

Планиране на графика според желанията на служителите за смени, отсъствия и разположения.

Съхраняване на персонална информация за всеки служител и история/архив.

Автоматично изчисляване на салдото на служителите според въведения сумиран период.

Софтуерът се интегрира с ТРЗ софтуери – export на графика към модул заплати.

Свързване със система за контрол на достъпа.

 

На фигура 1 по-долу има график с GeoCon PlanExpert за март на персонал на хранителен магазин. Графикът визуализира грешките и нарушенията спрямо трудовите норми като ги маркира в червен цвят и показва типа нарушение.

В резултат на проверката на графика, планиращият може да предприеме мерки да коригира графика, така че да няма налице извънреден труд, да са спазени всички правила за междусменна и седмична почивка и да има достатъчно планиран персонал за смяна.

График на хранителен магазин
Фигура 1. Маркирани нарушения на смените на касиер | март 2019

Вижте как GeoCon PlanExpert ежедневно помага при планирането на персонал на JUMBO Bulgaria

Свържете се с нас за въпроси или поискайте безплатна демонстрация на GeoCon PlanExpert още сега!

Изпратете запитване


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!