Monthly Archives: април 2019

Проблеми при управление на персонала

Най-честите проблеми при управление на персонала

Photo: Pexels.com
Author: geocon.bg

Грешното планиране на броя служители за смяна може да навлече големи главоболия, а никой мениджър не иска това.

“Read More”

Ефективно изработване на работен график

Ефективно изработване на работен график

Photo: Pixabay.com
Author: geocon.bg

Една от ключовите задачи на HR-а е ефективното планиране на персонала и изработването на графици за него. За тази цел първо трябва да има съставен списък със служители по отдели, квалификации, модел на работа, тип смяна и друга персонална информация.

“Read More”

3 хака за управление на нов ресторант

3 хака за управление на нов ресторант

Photo: geocon.bg
Author: geocon.bg

Вероятно сте чували, че трудно се управлява ресторант?

Ако потърсите в Google, ще откриете много препоръки как се управлява заведение и рецепти за успех.

“Read More”

error: Content is protected !!