Контролиране на извънредния труд в компаниите

Manage over time

Контролиране на извънредния труд в компаниите

Photo: Pixabay.com
Author: geocon.bg

Извънреден е трудът, който се извършва извън утвърденото по трудов договор работното време на служителите, по време на почивни дни или официални празници.

Извънредният труд може да бъде дневен и нощен, като условията за полагането му са установени в Раздел II на глава 7 от КТ.

Въвеждане на извънреден труд в компаниите

Извънреден труд може да бъде въведен чрез заповед на работодателя или негов представител. Съгласно чл. 147 от КТ, се забранява извънредния труд, но се допуска само в определени случаи, установени в чл. 144 от КТ.

В случай, че бъде въведен извънреден труд в компаниите, неговата продължителност за един служител в рамките на една календарна година не трябва да надвишава 150 часа, кат също така не трябва да бъде повече от:

  • 30 часа дневен или 20 часа нощен труд през един календарен месец;
  • 6 часа дневен или 4 часа нощен труд през една календарна седмица;
  • 3 часа дневен или 2 часа нощен труд през два последователни работни дни.

Изчисляване на извънредният труд при работа на смени

Най-често, извънреден труд се полага в дните около и по време на официални празници и в професии при работа по график.
При работа на смени, извънредният труд се заплаща с 50 на сто в края на сумираният период на изчисляване.
Трудът положен извън работно време се вписва в специализирана книга, водена от работодателя и се отчита пред Инспекция по труда.

Полезни съвета за контролиране на извънредният труд

  1. Редовна справка и актуализация на графика.
  2. Планиране на точен брой служители за смени.
  3. Управление на отсъствията чрез система за контрол на достъпа
  4. Обучаване на екипа.
  5. Наемане на достатъчно на брой служители.
  6. Спазване на правилата за междусменна и седмична почивка.

Ако графиците в компанията са неправилно изработени, това може да се отрази негативно на производителността и да увеличи извънредните часове и разходите за персонал.


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!