Последици за служителите, които не спазват работното време

Последици за служителите, които не спазват работното време

Последици за служителите, които не спазват работното време

Photo: Pixabay.com
Author: geocon.bg

Може ли на служител да му бъде наложено дисциплинарно наказание при закъснение за работа?
Това е един от най-често задаваните въпроси в практиката у нас. Отговорът по-късно в статията.

На почти всеки служител му се е случвало да закъснее за работа, но изтъкнатите причини пред мениджъра, не винаги са достатъчен аргумент, за да бъдат уважени.
Всяка компания има свои вътрешни правила, като спазването на започване и приключване на работният ден са сред строго следените.
Много често работниците, които редовно закъсняват са познати сред колеги, като хора, които крадат от работното време и често мога да предизвикат възмущение и конфликт.

Кое НЕ е нарушение на трудовата дисциплина?

Не е нарушение закъснение за работа, поради стачка и невъзможност за придвижване на служителя на време до работното място.

Видове дисциплинарни наказания – чл. 188 от КТ

1. забележка;
2. предупреждение за уволнение;
3. уволнение.

Два случая на отсъствие, при които се налага дисциплинарно уволнение

Съгласно чл. 190 от КТ служител може да бъде уволнен при:
1. три закъснения или преждевременни напускания на работа в един календарен месец, всяко от които не по-малко от 1 час;
2. неявяване на работа в течение на два последователни работни дни.

Прилагане на методи за избягване на закъсненията

  • Flexible time – Гъвкавото работно време позволява на служителите да пристигат и да си тръгват по-късно от работа, както и възможност да компенсират закъснение. Гъвкавият режим на работа може да повиши продуктивността на служителите, като им даде възможност сами да избират началният и краен час на работа.
  • Пропускна система – чрез пропуска система ще бъдат лесно проследими присъствията на работа и ще бъде упражнен контрол.
  • Софтуер за графици – чрез софтуер за графици интегрирана с пропускна система ще се повиши отчетността при изчисляване на работните часове.

Последиците от неспазване на работното време за служителите, като дисциплинарни наказания се налагат не по-късно от два месеца от установяване на нарушението и не по-късно от една година от извършването му.

Ако статията ви е била полезна, можете да я споделите с ваши приятели. 


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!