Права за ползване на почивки по време на работа

Права за ползване на почивки по време на работа

Права за ползване на почивки по време на работа

Photo: Pexels.com
Author: geocon.bg

Почивката за хранене, част от графика на служителите ли е?

У нас, почивките по време на работа са установени в:

  • Кодекс на труда.
  • Наредба за работното време, почивките и отпуските.
  • Наредба №15 от 31 май 1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа.
  • Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Физиологичен режим на труд и почивка

Допълнителното време за почивка, което е част от работната смяна/графика на служителите с изключение на почивката за хранене.
Физиологичните почивки при 8-часов работен ден са най-малко две: преди почивката за хранене и след нея.

Продължителност на физиологичната почивка

Физиологичните почивки могат да бъдат една, две или повече за деня с продължителност между 5 и 10 минути, в някои производства до 15 минути.
Те се включват в правилника за вътрешен трудов ред и се информират всички служители в компанията.

При някои дейности с много тежко физическо натоварване времето за почивка може да бъде между 20 и 50% от работният ден.

За да може един служител да ползва почивка трябва да бъдат спазени следните условия – процесът на работа да бъде постоянен и равномерен, работната смяна да е по-дълга от 6 часа и да бъде разработен режим за труд и почивка спрямо типа труд.

Почивки при СИРВ

Когато смяната е дневна, правилата за почивка важат като при 8-часов работен ден.
При вечерна и нощна смяна се въвеждат допълнително почивки спрямо характера на труд. При 12-часова смяна се въвеждат най-малко 2 почивки по 30 минути.

Важно при работата на смени е спазването на междусменна почивка, която не трябва да е по-малко от 12 часа.

Повече за физиологичните почивки можете да прочете в статията ни тук.

Ако статията ви е харесала, можете да я споделите с ваши приятели.


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!