Кой от служителите ви трябва да работи на пълен работен ден и кой не?

Кой от служителите ви трябва да работи на пълен работен ден и кой не?

Кой от служителите ви трябва да работи на пълен работен ден и кой не?

Photo: pixabay.com
Author: geocon.bg

Работното време у нас има различна продължителност и разпределение и стандартно то може да бъде: пълно или непълно работно време.
Според начина му на изчисляване може да бъде подневно или сумирано.

Ежедневно в работата си ни се налага да вземаме различни решения, едно от които – кой от служителите ни е подходящ за работа на пълен работен ден и кой, не?
За да можем да отговорим на въпроса, трябва да познаваме спецификите на двата типа работно време.

Пълно работно време

У нас, нормалната продължителност на работното време е 8 часа при 5-дневна работна седмица с 40 часа общо за седмица.
Съгласно чл. 136а. ал. 1 от КТ, по производствени причини работодателят може с писмена заповед да удължава работното време през едни дни, като компенсира с намаляване на работното време през други, след предварителна консултация с представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите. Максималната продължителност на удължения работен ден не може да надвишава 10 часа.
Междусменната почивка не трябва да бъде по-малко от 12 часа, а непрекъсната седмична почивка не трябва да е по-малко от 48 часа.
Отчитането на работното става подневно или сумирано, предварително установено във вътрешният правилник на компанията.

Пълното работно време е подходящо за всички професии, изискващи постоянно присъствие на работното място, работа в производство, непрекъснато следене на работният процес, административни дейности, както и дейности свързани със здравеопазване и др.

Непълно работно време

Непълен работен ден може да бъде установен най-често за 4 или 6 часа труд.
Съгласно чл. 138а. , ал. 2 и 3 от КТ , поради намаляване на обема на работа работодателят може да установи едностранно за период от 3 месеца в една година непълно работно време за работниците и служителите в предприятието или негово звено, след предварително съгласуване с представители на работниците и служителите.

Служителите, които работят на непълно работно време имат същите права и задължения като служителите на пълен работен ден, касаещи: платеният отпуск на служител с 4/6 часа труд също е 20 календарни дни. Единственото условие, за да може лицето да ползва отпуск е да има 8 месеца придобит трудов стаж (първоначално при един или няколко работодатели).
Почивките между смяна не трябва да бъдат по-малко от 12 часа.
дд
Служителите, за които е подходящо да работят на непълно работно време са предимно студенти и непълнолетни, навършили 16 години, също така служители работещи на два трудови договора или на един трудов и един граждански. Също така, на 4 часа може да работят служители, които искат да разполагат с повече свободно време за личен живот.
Независимо дали наемате служители на пълно или непълно работно време, първото и най-важно нещо е да определите точната бройка служители, които ще са ви нужни за запълване на конкретните позиции, както и квалификацията на служителите.

Вижте още: Фиксирано или гъвкаво работно време?


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!