Администриране

« Назад

softwarePlanExpert

Администриране

Geocon PlanExpert различава 4 типа потребители:

  • Главен администратор – създава и изтрива локални администратори, настройва правата им за достъп.
  • Локални администратори – създават и изтриват потребителите на приложението, настройват техните права за достъп, както до отделни части на приложението, така и до отделни структурни единици.
  • Потребители – ползват приложението в зависимост от дадените им права.
  • Персонал – при разрешено регистриране на персонал, могат да работят с модула „Персонална организация”.

Правата на достъп са дефинират на две нива:

  • ниво групи потребители (профили) – всеки потребител може да е закачен само към един профил;
  • ниво на отделен потребител (индивидуално ниво).
PlanExpert Администриране - права за достъп на потребители.

Настройка на потребителски права


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!