Номенклатури

« Назад

softwarePlanExpert

Номенклатури

Персонал – номенклатура за въвеждане личните данни на служители.

PlanExpert Администриране на данни на персонала.

Списък за въвеждане на данните на служителите

 

Смени – номенклатура за въвеждане на смените. Абревиатурите на смените могат да се определят до три произволни символа. Няма ограничение в броя работни периоди за една смяна.

PlanExpert Списък за създаване на работна смяна.

Списък за въвеждане на работна смяна

 

Отсъствия – номенклатура за въвеждане на отсъствията.

PlanExpert Списък на отсъствия

Списък за въвеждане на отсъствие

 

Разположения – номенклатура за въвеждане на разположенията.

PlanExpert Списък за разположение на служител.

Списък за въвеждане на разположение на служител

 


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!