Основни функции

« Назад

softwarePlanExpert

Основни функции

Структура на организацията
Geocon PlanExpert позволява йерархично представяне на структура на организацията с всичките и нива и под нива. Съществуват два основни типа структурни единици:

  • Единици за настройки – тези единици се използват единствено за задаването на собствени настройки, които могат да се наследяват от техните под нива.
  • Единици за планиране – това са единиците, които служат за създаване на работните графици.

Чрез този вид структуриране, за различните единици може да се задават различни настройки. Единиците разположени на по – ниско ниво могат да наследяват тези настройки или пък от своя страна, да имат свои собствени.

PlanExpert настройки институция

Структура на организацията и настройки към нея

 

Празници
Geocon PlanExpert поддържа всички национални празници на Република България, които се прилагат автоматично за всички структурни единици.

PlanExpert настройки и интегрирани национални празници.

Настройки на софтуера с включени всички национални празници

 

Законови изисквания

Geocon PlanExpert е напълно съобразен с Българското трудово законодателство. В приложението са заложени всички специални законови изисквания за:

  • бременни
  • непълнолетни;
  • максимален брой часове за дневна смяна;
  • максимални часове за нощна смяна;
  • максимални часове за седмични часове;
  • други.

При неизпълнение на някои от зададените изисквания приложението алармира за нарушение.

PlanExpert - интегриране на законови изисквания.

Интегрирани законови изисквания

 

Изчисляване на отпуски

Приложението обработва различни сметки. Една от тях е сметката за отпуските. Ако от предходна година служители имат останала невзета годишна отпуска, то тя може да бъде прехвърлена в настоящата година. При поставяне на отпуска в плана на отсъствията, общия брой полагаеми дни за отпуска се променят динамично. Във всеки един момент потребителя знае колко отпуска е ползвана или колко е останала на даден служител. Програмата позволява на база на плана с отсъствия да изготвяме отчети, които реално показват полагаемостта и използваемостта на отпуската за всеки служител Geocon PlanExpert поддържа различни методи за изчисление на полагаемата отпуска.

 

 

Модул „Персонална регистрация”

Geocon PlanExpert позволява, с помощта на модул „Персонална регистрация”, персонала на клиентите ползващи приложението индивидуално да проверят планираните за него смени, да въвеждат свои желания за смяна, план на отпуска, да следят как са работили – чрез разпечатките, да създават графици, когато няма специално назначен служител за това. Този модул е реализиран в две среди:

  • Графична – може да се използва в рамките на организацията, като предварително се изисква да бъде инсталиран;
  • WEB – може да се използва извън рамките на организацията (от вкъщи, на път, ако разполага с устройство, което се връзва към Интернет и има достъп до Интернет).

Администраторът на приложението дава достъп на персонала до този модул, както и различни права за работа с него.
Правата на потребителите са ограничени, те нямат достъп до графика, до настройки, до разпечатки и статистики.
Всеки служител има парола, с която се регистрира в приложението, паролата е лична и се задава от потребителя при първоначално влизане в модула, но може и да бъде зададена предварително или сменена от администратора.

PlanExpert потребителски настройки

Потребителски настройки за отделни работни станции


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!