Отчети

« Назад

softwarePlanExpert

Отчети

Създадени са различни статистически анализи в програмата.

  • Управление на работното време, включително годишното работно време.
  • Листове за работно време за работниците и служителите.
  • Добавки.
  • Извънреден труд / Извънреден труд изчисление.
  • Персонални списъци.
  • Часове нощен труд.
  • Часове разположения.
  • Статистика на отсъствията.
  • Журнал за отпуски.
  • Други.
PlanExpert Подробен отчет за изработените часове от служител за конкретен месец.

Детайлна справка за изработените часове от служителите за конкретен период

PlanExpert Обобщена статистика за изработените часове от служителите за период от един месец.

Обобщена справка за изработените часове от служителите за период от един месец

PlanExpert Отчет с изчисления за работно време по периоди.

Списък за отчитане на работното време на служителите по периоди

 


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!