PlanProfessional

750pxwhitespace2

softwarePlanProfessional

Geocon PlanProfessional е стандартизиран продукт за автоматично и полуавтоматично създаване на месечният график на смените на персонала. Въпреки обширната комплексност на програмата, нашият продукт е интуитивен и удобен за работа. Гъвкави работни модели, както и интерфейс към външен счетоводен софтуер и система за контрол на работното време са само част от преимуществата на Geocon PlanProfessional.

Geocon PlanProfessional предлага множество от настройки, с които да изградите структура подобна на съответната институция, както и да дефинирате специфичните за нея счетоводни единици.
Geocon PlanProfessional спестява не само време и усилия, но и осигурява оптимизация на процеса на планиране и осчетоводяване на работното време. Системата е съобразена не само с българското трудовото законодателство, но и предлага богат набор от инструменти, които улесняват както създаването и обработването на графика така и осчетоводяването на всички разплащателни пера.
Предлага стандартните документи в електронен вид, които могат да бъдат разпращани до различните нива на структурната единица.
Geocon PlanProfessional е отворена система, която е съвместима с всякакъв софтуер – счетоводен и за контрол на достъпа. Програмата е приложима във всички сфери, където се изготвят графици.

GeoCon може да ви предложи решение, подходящо както за малки и средни, така и за големи и сложно устроени организации.

Работен изглед на реален график за март месец.

Изглед на реален график за месец март


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!