Базa данни

« Назад

softwarePlanProfessional

База данни

Базовите данни на служителите включва персонална информация за всеки служител, както и начините на изчисление на работното им време и отпуските. Могат да се добавят допълнителни полета според изискванията на потребителя.

  • Смени
  • Отсъствия
  • Дежурства
  • Цикли
PlanProfessional База данни

Изглед персонални данни на служител


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!