График

« Назад

softwarePlanProfessional

График

Графикът се създава според следните критерии:

 • Предварително зададени изисквания към броят и квалификациите на персонала
 • Индивидуални желания на служителите
 • План на отпуските
 • Месечно работно салдо
 • Предварително планиране – празници
 • Рамки на трудовия договор

План на отпуските

Планът на отпуските е част от процеса на планиране и се създава преди самото изготвяне на месечния план. В базовите данни на служителите той може да бъде извикан и обработван.

План на отпуските на служителите

Изглед с планираните отпуски на служителите

Създаване на нов график

При създаването на нов график се нанасят автоматично имената на служителите, техните салда и съответно всички стойности свързани със самия график като работни часове, отпуски, желания и т.н.

Въвеждането на смени става по следния начин:

 • ръчно, като се кликне върху абревиатурата на смяната
 • чрез зареждане на циклите (ако съществуват) в Началния – Реалния – График
 • чрез автоматично планиране – смените се разпределят от програмата
 • чрез комбинация от гореспоменатите възможности
Изглед с данни за служители при създаване на нов – реален график.

Създаване на нов-реален график

Текуща проверка на запълването на смените според брой/квалификации на служителите

Проверката на създадения план се осъществява чрез следните инструменти и функции:

 • Показва недостига и надхвърлянето броят на служителите (винаги)
 • Показва недостига и надхвърлянето на квалифицирания персонал
 • Показва работните салда на отделните служители (винаги)
 • Показва недостига и надхвърлянето на месечните салда на отделните служители спрямо предварително зададена стойност (винаги)
 • Дневна графика за разпределението на смените според часови диапазон, брой и квалификации
Дневна графика за разпределение на смените според часови диапазон, брой и квалификации.

График за разпределение на смените по ден

Реален график

След приключване на началния график той се потвърждава и промените се запазват в графата за реалния график. Ако искаме да се показва и работното време на смяната на мястото на нейната абревиатура може да се използва седмичен изглед на график.

График за седмицата с разлики.

Седмичен график с разлики

 


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!