Настройки

« Назад

softwarePlanProfessional

Настройки

Geocon PlanProffesional предлага множество настройки, с които да изградите структура подобна на здравното заведение, както и да дефинирате специфични за институцията счетоводни единици.

Празници

  • Избор на празници
  • Дефиниране на собствени празници
PlanProfessional Настройки

Изглед на функция с настройки, включващ праници, работно време, период на планиране, законови изисквания

Работно време

  • Дефиниране на пълно работно време: напр.38,5 или 40 ч.
  • Дефиниране на модел за изчисляване на работното салдо: напр. 5-дневен-едноседмичен или 6-дневен-едноседмичен
  • Дефиниране на извънредни часове
  • Дефиниране на изчисляването на работното време на празник

Нива/Период на планиране

  • Дефиниране нивата на планиране: минимум две, начален и реален план
  • Избор на период – месец или 4 седмици

Законови изисквания

Задаване на законови норми – максимален брой нощни смени и т.н.


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!