PlanTime

softwarePlanTime

 

PlanTime е програма, разработена като отделен модул, който може да бъде интегриран към двата продукта на Geocon Software. Системата осигурява отчитане на работното време на персонала, правата за достъп до различните нива на програмата и други.
Един персонален компютър следи постоянно цялата система, като съхранява данни за служителите притежаващи идентификационна парола и записва всички преминавания през контролните точки, и зарежда цялата информация в програмата за изготвяне на графици на Geocon Software.

Софтуера има следните възможности:
1. Отчитане на работното време чрез няколко вида системи – чрез компютър или пръстов отпечатък.

  • Модула осигурява контрол на работното време и контрол на достъпа на служителите в реално време.
PlanTime регистър на служител в Plan time

Регистрация на служител в Plantime

  • Съвременен и интуитивен потребителски интерфейс.
  • Множествен мрежов достъп на неограничен брой потребители.
  • Чрез въвеждане на парола (индивидуална за всеки служител) или чрез пръстов отпечатък служителя ще бъде еднозначно идентифициран от софтуера и модула ще регистрира съответно събитие – вход или изход – начало или край на работния ден за съответния служител.
PlanTime регистър2 на събития.

Справка на реални събития

  • От системата за контрол на работното време информацията постъпва в продукта за планиране и обработка на месечни работни графици на персонала на Geocon Software.
  • Възможност за изготвяне на статистика за присъствия, закъснения, командировки, отсъствия и други на всеки служител на базата на предварително дефиниран график от Plan Expert.

2. Възможност на служителите да въвеждат желания (за смени, отпуска, отсъствия) както и всеки индивидуално да следи графика си.
Този модул е реализиран в две среди:

  • Графична – може да се използва в рамките на организацията, като предварително се изисква да бъде инсталирана.
PlanTime табличен преглед на персонални желания.

График с персонални желания

  • Web базиран интерфейс – се използва извън рамките на организацията( от къщи, в движение) достатъчно е да се разполага с устройво, което се връзва към Интернет.

Всеки служител има парола, с която се регистрира в програмата. Тя се пази в програмата в криптиран вид. Персоналът е с по- ограничени права, за разлика от страна на потребителите, те нямат достъп до план гарфика, до настройки, до разпечатки и статистики. След регистрация се появява меню, което дава възможност на служителя да въведе желаните от него смени, отсъствия или отпуска и да разглежда, и следи собствения си график.
Много практичен начин служителите да редактират сами времето, което са работили.

 


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!