Сравнени продукти

Характеристики Geocon PlanProfessional Geocon PlanExpert
Повече нива на планиране  V  V
Гъвкаво разпределение на персонала  V  V
Общо ползване на персонала между различни поделения X  V
Предварително планиране на смени и желания на персонала. Заместване  V  V
Автоматично създаване на графици  V X
Управление на работното време на служители  V  V
Възможност за връзка с други системи:
-система за контрол на достъпа и отчитане на работно време
-експорт към ТРЗ програми
 V  V
Управление на човешките ресурси  V  V
Администриране на потребителите  V  V
Препоръчителен брой служители – планируем персонал между 30-500 служителя от 200 служителя и повече
Брой знаци за абревиатури до 2 знака до 3 знака
Статистики обобщаващи различни поделения X  V
Изисквания към заетостта на служителите на всички нива на графика  V  V
Структурни единици до 3 нива до 5 нива
Бюджет по подразделения – ценови центрове  V  V
График на разположения  V  V
Работа в локална мрежа  V  V
Режим на работа тип Terminal Server  V  V
Автоматично управление и поддръжка на базата данни  V X
База данни  Visual FoxPro SQL
– MS SQL 2005+
Цена (зависи от брой планируем персонал) от 550.00 лв. от 5 100.00 лв.
За по подробна информация PlanProfessional PlanExpert

 

Предимства от системната архитектура:

» Позволява разпределяне на натоварването посредством физическо разпределение на слоевете. Клиентите се инсталират върху локалните PC-та на потребителите, докато сървърът на приложението и системата за управление на базата от данни се инсталират върху сървърни конфигурации, които са специално създадени за да съдържат, управляват и обработват данни. Технологията на сървърите ги прави:

  • По-надеждни от настолните системи, помага да се организират данните по-бързо и по-ефективно.
  • Може да бъде разширена за да поддържа системи за архивиране и сигурност.
  • Намалява задръстванията при достъп до данните за да може информацията да тече бързо свободно.
  • Проектирана е да се мащабира лесно, когато нуждите ви нараснат.

» Позволява употребата на различни технологии. Тъй като се използва трислойната архитектура, слоевете на приложението са реализирани с различни програмни средства, което дава голяма гъвкавост при инсталирането им на различни платформи. Клиентите се инсталират върху ОС Windows, докато сървърът на приложението може да бъде инсталиран на Windows, Linux, Unix, Solaris и др. Системата за управление на базата от данни, ако е Oracle също може да бъде инсталирана на изброените операционни системи.

» Слоевете са тънки, независими, следователно лесни за поддръжка и развитие.

» Лесно проследяване на транзакциите и проблемите свързани с тях. Приложението автоматично създава log файлове със всички транзакции между клиентите и сървъра на приложението. При необходимост може лесно да се проследи всяко едно действие на потребителя.

» Оптимизиране на трафика. Създадените log файлове съдържат и времената за изпълнение на всяка една транзакция, както и обема данни прехвърлен по мрежата за тази транзакция. По този начин може да се проследи кои транзакции се изпълняват най-бавно или при тях се прехвърля голям обем от данни, което също води до забавяне.

» Висока производителност – цялата бизнес логика е разположена в системата за управление на базата от данни, което предотвратява изтеглянето и обработването на голям обем от данни по мрежата.

Функционални предимства:

» Цялостност на данните в базата от данни. Всички настройки, номенклатури, отчети и статистики са достъпни за всички структурни единици, без да се налага тяхното повторно въвеждане за всяка една от тях.

» Бързодействието на приложението не се влияе от броя потребители, които работят едновременно с него.

» Голяма гъвкавост при задаване на индивидуални настройки на отделни структурни единици. Приложението позволява, голяма част от настройките и номенклатурите да се наследяват и само тази част, която е различна за тази структурна единица да бъде дефинирана отделно.

» Работа в повече от една структурна единица на ден.


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!