Софтуер за изработване на графици и отчитане на работното време на медицински персонал

Софтуер за изработване на графици на медицински персонал.Здравеопазването е отрасъл, в който съставянето на работни графици на медицински сестри е отговорен процес, зад който стоят старши медицински сестри.

Това изисква  24 часово покритие на смените и едновременно спазване на трудовите норми и правила за почивка.

Все още у нас е практика графиците да се пишат на лист хартия или да се съставят в електронна таблица. Планиращият графиците на сестрите и санитарите много трудно ще постигне пълно покритие в денонощието, ако не може да вижда и нанася корекции в смените на отделението.

Бързи въпроси, с които ще разберете правилно ли разпределяте смените на персонала във Вашето отделение:

  • Покриват ли се всички смени с точно определена бройка персонал?

  • Спазват ли се правилата за междусменна почивка?

  • Какво е количеството работни дни в седмицата/месеца на медицинска сестра, санитар и др. и има ли извънреден труд?

Вижте: Основни изисквания преди период на СИРВ и промени след въвеждането му

Изтегли:  Наредба за работното време, почивките и отпуските (594 downloads)

Едно от най-важните неща, които трябва да вземете под внимание при планирането на смените, е да потърсите удобен начин за изработване на графиците на медицинския екип, така че те да бъдат съобразени с желанията им и с работния план на смените/дните на разположения/дежурства (Графика 1.).

График на медицински персонал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графика 1. Работа на разположение | Реален график + разлики в PlanExpert

На графиката  е визуализиран изглед на реален график в програма за планиране и отчитане на работното време.

Тъй като често се налага на медицинските служители да бъдат на разположение, в софтуера можем да видим предварително планирани дежурства за месец септември 2018 г. на екип медицински сестри и санитари, планирани смени в празнични дни и нормата за месеца, която при много от служителите е надвишена.

След като бъде изработен графика за месеца, трябва да може да бъде проверен дали отговаря на трудовите норми и изисквания – Графика 2.

Справка на трудово нарушение - междусменна почивка

Графика 2. Печат на трудови нарушения в месечен график в PlanExpert   

Основни функции на софтуера за графици и отчитане на работното време:

Административни дейности Ключови HR функции Ключови ТРЗ функции Софтуер за графици GeoCon PlanExpert

Създаване на организационна структура на болница, медицински център – отделения/ подотделения.

Гъвкаво планиране на персонала. Интегриране с ТРЗ софтуери – export на графика към модул заплати.
Създаване на отдели и подотдели. Назначаване на служители .  Генериране на Форма 76 и други статистически формати.   ✓
Изисквания към персонала – според квалификации.

Добавяне на персонална информация, длъжност и квалификация на служител.

Възможност да се види годишен план на отсъствията. Прехвърляне на един служител от един отдел в друг.
Възможност за разпечатка на графика във всеки един момент.

Предварително планиране на смени, разположения / дежурства и желания за отсъствия в графика на персонала.

 Нормативни изисквания Автоматична проверка на графика за трудови нарушения.
 Оптимизиране на разходите за труд. Интегриране със система за контрол на достъпа.

Вижте кои са медицинските центрове в страната, които, заедно с нас оптимизираха трудовия си процес.

Поискайте демонстрация още днес!

Изпратете запитване


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!