FAQ

»1. При вмъкване на служител успях да въведа само 2-ма, след това бутона Нов беше деактивиран. На какво се дължи това?

 • Достигнали сте лицензните ограничения. Изтрийте служители или увеличете броя на служителите си чрез нов лиценз.

»2. При някои служители се променя работното време по договор. Откъде може да се въведе новото време и съответната дата, от която то влиза в сила?

 • В Базови данни -> Персонал -> регистър Работен график
  В Полето Работен график се въвежда новото работно време, след което се натиска бутон Планове преизчисление и оттам се избира датата, от която това работно време влиза в сила.

»3. В плана на отпуските има разлики с показаните в графика. Как мога да ги коригирам?

 • Отворете от Система -> Настройки -> Изчисление отпуски и натиснете бутон Преизчисление. Изберете датата, от която са възникнали тези разлики.

»4. Как мога да променя съдържанието на разпечатката на графика?

 • От Печат->Макет->Съдържание от съответните падащи менюта можете да настроите колоните, които да се визуализират в разпечатките.

»5. Как да променя подредбата на служителите?

 • От меню График->Служители->Подреждане. Издърпайте служителите с мишката нагоре/надолу.

»6. Как мога да променя подредбата на смените в графика ?

 • Изберете от меню График->Настройки, натиснете бутон подреждане изберете съответната смяна и издърпайте с мишката нагоре/надолу.

»7. Желая да коригирам някои смени в графика, само че програмата ми забранява. На какво се дължи това?

 • Вашият потребител няма съответните права. Обърнете се към вашият системен администратор.
 • Графика, който желаете да обработите е заключен.
 • Не се намирате на актуалното ниво на планиране. Актуалното ниво винаги е оцветено в червено.

»8. Как мога да променя съдържанието на разпечатката на графика?

 • От Печат -> Макет-> Съдържание от съответните падащи менюта можете да настроите колоните, които да се визуализират в разпечатките.

»9. При печат на графика излиза съобщение за грешка:

Ако печатате черно/бял график, изберете от Система -> Настройки -> Локални настройки -> Цветен печат. Изтрийте маркирането на Цветен печат(чрез Crystal Reports).
Ако използвате цветен печат трябва да имате инсталирана Crystal9runtimes и да инсталирате допълнителните компоненти :

 • Поставете PlanExpert CD в съответното устройство.
 • Чрез Windows Explorer отворете папката Install от CD-to.
 • Инсталирайте Crystal9runtimes.msi и след това стартирайте CRConfig.exe.
 • Следвайте инструкциите на екрана.

»10. Как мога да направя справка за часовете, които следва да се платят по съответните разплащателни пера?

 • Отворете от меню Статистики -> Статистики и изберете от списъка Калкулация надбавки -> Надбавки(кратък списък).
 • Влезте в регистър Настройки.
 • Ако разплащателното перо липсва в списъка, натиснете Добавяне и изберете от списъка липсващото.
 • Върнете се в регистър Статистики и натиснете бутон Преглед.

»11. Как може да се обменя информация за графика в структурните единици, където няма изградена мрежа ?

 • GeoCon PlanExpert предлага модул, чрез който се създава архив на цялото подразделение, чрез който може да се осъществи този обмен на данни.
  Изберете от Система->Системно администриране -> Поддръжка -> Архив на данни. Изберете съответното подразделение и задайте пътя, където да се създаде файла.

»12. Какво означава съобщението “Програмна грешка”?

 • Това съобщава за вътрешна грешка в програмата. За да се върнете към програмата продължете с “Да”, но ако се окажете попаднали в безкраен цикъл прекъснете с “Не”. Тези грешки се протоколират и е желателно да се свържете с нас на нашата hotline.

»13. Структурните единици в нашата организация не отговарят на предефинираните: Отделение и под отделение. Откъде могат тези да се сменят?

 • Изберете Система -> Настройки -> Настройки подразделение.
 • Задайте на структурни единици 1 и 2 съответните имена.
 • Затворете прозореца.

 


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!