За нас

Геокон Софтуер България ЕООД е водеща фирма в разработката и поддържката на програмни продукти за изработване на графици и отчитане на работното време. Ние сме немска фирма основана през 1997г. от високо квалифициран екип от софтуерни специалисти, с натрупан богат опит в областта на софтуерните решения за сменното планиране на човешки ресурси. Продуктите ни са се наложили като лидер в своята област на западноевропейския пазар, с над 4200 корпоративни клиенти в Германия, Австрия, Франция, Швейцария, Италия, Холандия, Белгия и България.
През 2005 година обогатихме портфолиото си като разработихме специализиран софтуерен продукт Geocon PlanExpert, който е насочен към корпоративни клиенти с голям брой персонал.

Нашите решения са напълно локализирани и адаптирани на български език и са съобразени със спецификата на българското трудово законодателство. Ние предлагаме на нашите клиенти модерно и гъвкаво планиране, удобен за работа потребителски интерфейс. Напълно потребителски ориентирано решение, което ще ви осигури по-добра и ефективна организация на труда, както и реализиране на по-добри финансови резултати чрез оптимизиране работното време на персонала.
Продуктите ни намират приложение в различни сфери, като медицина, производство, промишлеността, енергетиката, охрана и сигурност, центрове за обслужване на клиенти и други.
Предлагаме широка гама от услуги, свързани с управлението на най-ценния ресурс във всяка организация – персонала.


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!