Софтуер за изработване на графици и отчитане на работното време на персонал в супермаркети и магазини

График за работа на магазин

Много от собствениците и управители на магазини срещат трудности при организацията на работното време в големите търговски и хранителни обекти у нас. От една страна е недостатъчният брой на персонал в обектите, който да покрива смените на останалата част от персонала, а от друга страна е ниското качество на обслужване на клиентите, допускайки образуване на дълги опашки на касите и недоволни клиенти.

Работното време на много хипермаркети и магазини у нас може да надхвърли 10 часа при работи на смени.

Едни от най-честите проблеми в бранша са:

 • недостатъчен персонал в супермаркети и магазини;

 • извънреден труд и незаплащането му;

 • неспазване на задължителните междусменни и седмични почивки;

 • неправилно разпределяне на смените между персонала;

 • неспазване на трудовите норми и правила при сумарно отчитане на работното време;

Изтегли:  Наредба за работното време, почивките и отпуските (594 downloads)

Знаем, че необходимостта от касиери и продавач-консултанти в магазините е пропорционална на броят клиенти или колкото повече клиенти има в магазина, толкова повече служители трябва да са в готовност да ги обслужат.

Броят на касиерите в търговските обекти трябва да бъде такова, че пред касите да не се образуват дълги опашки и продължителността на чакането да не надвишава 3 минути, дължината на опашката пред касовия възел да не надвишава двама-трима души.

Този процес зависи от правилно разпределяне на смените и броят персонал, който е необходим за всяка една смяна.

Обикновено, планирането на смените се извършва с помощта на електронна таблица, но понякога това може да се осъществява ръчно от управителя на магазина.

При ръчното планиране на работното време често могат да се допуснат грешки, така че да липсва достатъчно персонал за пиковите часове, когато потока от клиенти е най-засилен.

Как софтуер за планиране и управление на персонала ежедневно служи в работата на JUMBO Bulgaria: Разговор с HR експертът на JUMBO Bulgaria Милена Маркова.

Софтуерно решение за супермаркети и магазини, с което може да извършвате следните дейности (Фигура 1.):

 • създаване на организационна структура подобна на магазин / супермаркет;

 • планиране на броят персонал точно, колкото е необходим спрямо работното време и смените в магазина;

 • управление и отчитане на работното време;

 • база с персонална информация за всеки един касиер и продавач-консултант и квалификацията;

 • интегриране с ТРЗ софтуери – експорт на графика към модул за заплати – осчетоводяване;

 • автоматична проверка на графика за трудови нарушения (внедрени актуални трудови наредби в програмата – (Фигура 1. Автоматична проверка на реален график за септември 2018 г. за хранителен магазин, сигнализира в червен цвят трудовите нарушения);

 • интегриране със система за контрол на достъпа.

График-хранителен магазин

Фигура 1. График за септември 2018 г. на персонала на хранителен магазин.

Резултат в следствие на приложението на софтуер за графици и отчитане на работното време на персонала в магазините:

 • оптимизация на разходите за заплати на касиери и продавач-консултанти;

 • повишаване на производителността на служителите;

 • намаляване на разходите за управление на персонала;

 • по-високо качество на работата;

 • намаляване на текучеството персонал.

Свържете се с нас, за да ви демонстрираме функционалностите на софтуера спрямо вашите нужди и специфики на организацията.

Изпратете запитване


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!