Услуги

installationИнсталации

Инсталирането на софтуера се извършва от нашите консултанти. Самата процедура може да бъде извършена дистанционно или на място при клиента. Необходимо е да знаете, че при подмяна на компютърната техника се налага преинсталация, която може да бъде извършена от системните администратори на клиента или от наши служители.
Видове инсталации:

  • Инсталация на софтуера на сървър
  • Инсталация на софтуера на неограничен брой работни станции
  • Инсталация на сървър за web интерфейс

trainingОбучения

Обучението се осъществява от висококвалифицирани и опитни софтуерни консултанти в нашия офис или на място при клиента. То включва запознаване с начина на работа с продукта и неговите възможности. Специално внимание се отделя на практическото приложение на програмата.
В зависимост от големината на вашата организация, обученията се разделят по следния начин:

  • Обучение за„Оператор на график“ . Потребителите преминали този курс на обучение, ще бъдат напълно подготвени да извършват всички операции свързани със създаването на проекто-график и отразяването на реално протичащия работен процес.
  • Обучение за “Power User и администриране” . Обхваща както всички функционалности в програмата, така и достъп до разширени настройки и функции, подпомагащи администрирането и управлението на цялата институция. Този курс на обучение дава възможност на потребителите да променят метода на работа, да отразяват настъпилите промени в организацията, да определят и променят нивото на достъп на потребителите в програмата, да създават нови макети на разпечатки и статистики според индивидуалните им нужди и да оказват помощ на оператора на график в работния процес.

implementationВнедряване

Процеса на внедряване представлява конфигуриране на индивидуална клиентска база данни. Услугата обхваща цялостно проучване, извличане и описание на реалната структура на организацията, създаване на пълен списък на персонал, длъжности и квалификации, потребители, определяне на права, смени и отсъствия по отдели, разположения.
Настройват се всички видове разпечатки и статистики необходими на клиента, както и индивидуални потребителски настройки.
Внедряването се осъществява в два етапа:

  • Етап по създаване на клиентската база данни при нас. Включва създаване на институцията, според клиентските желания, въвеждането на всички данни на служителите и цялата номенклатура от смени и отсъствия (подадени от клиента). Тази информация може да бъде извлечена от различни база данни, с които разполага клиента.
  • Последващо фино настройване на базата данни, спрямо клиентските изисквания и нужди.

В процеса на внедряване нашия екип успешно преминава с клиента през един пълен периодичен цикъл включващ планиране, отразяване на реалното протичащия работен процес и финализиране на отчетния период. Целта е да преминем заедно през всички ситуации, в които клиента попада ежедневно в рамките на един работен месец.

supportСофтуерно обслужване

Предлагаме комплексно софтуерно обслужване на територията на цялата страна за клиенти, с които сме сключили договор за абонаментна поддръжка. Поддръжката на клиентската база се осъществява дистанционно (по телефона или Интернет) , а при нужда и на място при клиента. След проучване и локализиране на възникналия казус потребителите получават бърза и ефективна реакция от високо квалифицираните ни консултанти.
Нови версии и обновяване на продукта:
Клиента получава право на безплатна актуализация на софтуерния продукт, за който има договор за поддръжка. Абонаментното обслужване гарантира, че при промени в трудовото законодателство и при създаване на нови функции и подобрения на програмата, клиентът ще получи всички новости.


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!