Category Archives: Любопитно

Стратегии за управление на отдалечени служители

Стратегии за управление на отдалечени служители

Photo: Pixabay.com
Author: geocon.bg

Все по-голям е процентът на служителите, които работят отдалечено и са на гъвкаво работно време. Отдалеченото работно място, често може да бъде навсякъде по света. Това предполага подходяща комуникационна система, която да улесни общуването в различните часови зони.

“Read More”

Иновативни стратегии за подобряване на продуктивността на персонала

Photo: Pixabay.com
Author: geocon.bg

Продуктивните и мотивирани служители са от съществено значение за всеки бизнес успех. Те не само могат да се представят изключително, но и са по-ангажирани и желаят да положат допълнителни усилия, за да изпълнят задачите си.

“Read More”

Ползи от гъвкавото работното време за служителите и компаниите?

Ползи от гъвкавото работното време за служителите и компаниите?

Photo: Pixabay.com
Author: geocon.bg

Все по-търсени у нас са позициите, предлагащи гъвкаво работно време, т. нар. flexible time.
Добре квалифицираните кадри искат не просто по-добри условия на труд, а преимуществото сами да определят графика си.

“Read More”