ПРОДУКТИ

PlanProfessional

Geocon PlanProfessional е стандартизиран продукт за автоматично и полуавтоматично създаване на месечният график на смените на персонала. Въпреки обширната комлексност на програмата, нашият продукт е интуитивен и удобен за работа.

PlanExpert

За да отговорим на все по-големите изисквания на нашите клиенти в областта на изготвянето на графици и отчитане на работното време ние разработихме Geocon PlanExpert, който е корпоративния вариант на Geocon PlanProffessional.

PlanTime

PlanTime  е  програма, разработена като отделен модул, който може да бъде интегриран към двата продукта на Geocon Software. Системата осигурява отчитане на работното време на персонала, правата за достъп до различните нива на програмата и други.

УСЛУГИ

НОВИНИ

Кой от служителите ви трябва да работи на пълен работен ден и кой не?

Кой от служителите ви трябва да работи на пълен работен ден и кой не?

Photo: pixabay.com Author: geocon.bg Работното време у нас има различна продължителност и разпределение и стандартно то може да бъде: пълно или непълно работно време. Според начина му на изчисляване може да бъде подневно или сумирано.

Read More
Отдалечени служители

Подходящ ли е графика за отдалечени служители?

Photo: pixabay.com Author: geocon.bg Не е тайна, че много хора, които търсят нова работа, се насочват към отдалечени позиции. Все повече компании позволяват работа от разстояние, а по света 16 % са напълно отдалечени.

Read More
Защо да оставите служителите си сами да планират графика си време вместо вас?

Защо да оставите служителите си сами да планират графика си време вместо вас?

Photo: Pixabay.com Author: geocon.bg Включването на служителите ви в процеса на планиране на графика е ключово за по-доброто им представяне и задържане на работа.

Read More
4 съвета за управление на графиците на празници

4 съвета за управление на графиците на празници

Photo: unsplash.com Author: geocon.bg В разгара на летният сезон у нас, много хора ползват голяма част от годишният си отпуск за почивка.

Read More
Лесни стъпки за по-добра работна среда

Лесни стъпки за по-добра работна среда

Photo: Pixabay.com Author: geocon.bg В началото може да не ви се струва, но работната среда оказва значително влияние върху продуктивността на екипа.

Read More
Практики за планиране на служителите

4 практики при планирането на служители, които всеки HR трябва да знае

Photo: Pexels.com Author: geocon.bg HR мениджърите могат да прекарат голяма част от времето си в създаване на списъци за служителите и работни графици.

Read More
Права за ползване на почивки по време на работа

Права за ползване на почивки по време на работа

Photo: Pexels.com Author: geocon.bg Почивката за хранене, част от графика на служителите ли е?

Read More
Интелигентни решения за планиране на персонала

Интелигентни решения за планиране на персонала

Photo: Pixabay.com Author: geocon.bg Задавате ли си въпроса – кой от служителите днес трябва да е на смяна? Отговорът на този въпрос не трябва да бъде неясен.

Read More
7 хака за управление на времето

7 хака за управление на времето

Photo: Pixabay.com Author: geocon.bg Времето е най-ценният и оскъден ресурс на всеки. Умението да управлявате времето си по най-ефективният начин се усвоява най-добре в ранна възраст. Ако все още не сте развили тези умения, не се притеснявайте.

Read More

Софтуер за проследяване на времето за малкия бизнес

Photo: Pexels.com Author: geocon.bg Проследяването на времето на служителите има все по-голямо значение за малкия и среден бизнес. Собствениците на предприятия се нуждаят от надежден софтуер за проследяване на времето, за да изчисляват работното време на служителите си и да минимизират грешките при неправилното му отчитане.

Read More
Последици за служителите, които не спазват работното време

Последици за служителите, които не спазват работното време

Photo: Pixabay.com Author: geocon.bg Може ли на служител да му бъде наложено дисциплинарно наказание при закъснение за работа? Това е един от най-често задаваните въпроси в практиката у нас. Отговорът по-късно в статията.

Read More
Какво да направите, ако служител внезапно се разболее?

Какво да направите, ако служител внезапно се разболее?

Photo: Pexels.com Author: geocon.bg Като собственик на бизнес или мениджър, една от най-важните и същевременно трудни задачи е управлението на служителите.

Read More

3 начина да мотивирате служителите си

Photo: Pexels.com Author: geocon.bg Мотивацията на служителите ви е много важен аспект за добрите резултати на всеки един и изпълняването на целите на компанията.

Read More
Планиране на смени | Полезни съвети за мениджъри

Планиране на смени | Полезни съвети за мениджъри

Photo: Pexels.com Author: geocon.bg Планирането на смените на персонала може да звучи лесно на теория, но на практика това е дългосрочен процес, който трябва да бъде следен и оптимизиран от мениджъра и планиращите графика.

Read More
Отчитане и заплащане на нощният труд в компанията

Отчитане и заплащане на нощният труд в компанията

Photo: Pexels.com Author: geocon.bg Много са професиите у нас, при които се полага нощен труд (лекари и медицински персонал, охранители, продавач-консултанти, call agent, рецепционисти и др.).

Read More
Няколко стъпки при онлайн подбор на персонала

Няколко стъпки при онлайн подбор на персонала

Photo: Pixabay.com Author: geocon.bg Привличането на таланти в компанията и сред целите на HR екипа. Когато става въпрос за намиране на служители онлайн, е още по-важно да се разбере до кой точно трябва да се достигне, кои канали за комуникация ще бъдат използвани и какъв ще трябва да бъде професионалният опит на кандидатите, за да

Read More
Защо софтуерът за планиране на персонала е ценна инвестиция?

Защо софтуерът за планиране на персонала е ценна инвестиция?

Photo: Pixabay.com Author: geocon.bg Цените ли времето на Вашите HR-ри при планирането на работни графици или ги оставяте да прекарват значителна част от времето си в ръчно въвеждане на информация в електронни програми и други остарели техники?

Read More
Начини да осигурите комфорт на HR специалиста чрез инструменти за планиране на графиците

Начини да осигурите комфорт на HR специалиста чрез инструменти за планиране на графиците

Photo: Pixabay.com Author: geocon.bg Ролята на HR-а се разшири през последните няколко години, като се прилагат най-различни политики и процедури по набиране, наемане, управление и обучение на хора.

Read More
Професии, с които се постига баланс между личният и професионален живот

Професии, с които се постига баланс между личният и професионален живот

Photo: Pexels.com Author: geocon.bg Гъвкавото работно време, заедно със социалните придобивки са сред benefits, заради които служителите предпочитат една компания пред друга. Най-общите ползи от flex time са – повече лично време за семейство, учене или други персонални нужди.

Read More
Най-добрите практики за управление на платен годишен отпуск

Най-добрите практики за управление на платен годишен отпуск

Photo: Pixabay.com Author: geocon.bg Вашите служители ценят времето за почивка, което им давате. Вие, като собственик на бизнес трябва да се уверите, че по време на платен отпуск на служител, смените му са запълнени, като сте осигурили негов заместник.

Read More
Грешки при планиране на смените, които могат да навредят на бизнеса Ви | Част 2

Грешки при планиране на смените, които могат да навредят на бизнеса Ви | Част 2

Photo: Pixabay.com Author: geocon.bg В първа част разкрихме част от отговорите на въпроса – какви грешки могат да бъдат допуснати при планирането на смените и как това ще повлияе върху бизнеса?

Read More
7 съвета за оптимизиране на персонала в заведение

7 съвета за оптимизиране на персонала в заведение

Photo: Pixabay.com Author: geocon.bg Много голям процент от хората, които стартират бизнес със заведения не предполагат пред какви препятствия ще се изправят.

Read More
Manage over time

Контролиране на извънредния труд в компаниите

Photo: Pixabay.com Author: geocon.bg Извънреден е трудът, който се извършва извън утвърденото по трудов договор работното време на служителите, по време на почивни дни или официални празници.

Read More
График и планиране на персонала

График и планиране на персонала

Photo: Pixabay.com Author: geocon.bg Съставянето на работни графици и планирането на персонала отнемат часове от времето на мениджърите и операторите на графици.

Read More
Грешки при планиране на смените, които могат да навредят на бизнеса Ви | Част 1

Грешки при планиране на смените, които могат да навредят на бизнеса Ви | Част 1

Photo: Pixabay.com Author: geocon.bg Преди да помислите за стимулиране на екипната среда, трябва да обмислите начини да съставите графика възможно най-точно и достъпно за всички. Създаването на графици по прозрачен начин спомага за изграждане на доверие между вас и служителите ви.

Read More
Функционалности на GeoCon PlanExpert

Функционалности на GeoCon PlanExpert

Photo: geocon.bg Author: geocon.bg GeoCon PlanExpert е програмен продукт за планиране и отчитане на работното време на служителите. Компаниите, използващи софтуера са от най-различни браншове и големина, като всеки от тях е преминал предварително софтуерно обучение и програмата е част от HR екипа.

Read More
Защо да изчислявате работното време на служителите?

Защо да изчислявате работното време на служителите?

Photo: Pixabay.com Author: geocon.bg Отчитате ли точно времето на служители си? Работните графици са неразделна част от работата на HR-а при сменен режим, затова трябва да бъдат съставени коректно и съответстващо на действащото трудово законодателство.

Read More

Как да управлявате месечните си графици?

Photo: Pixabay.com Author: geocon.bg Управлението на служителите може ви да отнеме твърде много време. Притежаването на добре функциониращ и ефективен екип е от ключово значение за подпомагането на управлението и развитието на вашият бизнес.

Read More
ТОП 7 причини да закупите софтуер за графици

ТОП 7 причини да закупите софтуер за графици

Photo: Pixabay.com Author: geocon.bg Работата на HR-а е твърде много и динамична, от търсене и намиране на подходящи кадри, до извършване на административни дейности и съставяне на графици на персонала. Всичко това би отнело твърде много време на Човешки ресурси да контролира ръчно процеса.

Read More
Изчисляване и заплащане на работа по Великден

Изчисляване и заплащане на работа по Великден

Photo: geocon.bg Author: geocon.bg Тази година, Великден се пада на 28 април (неделя), като 29 април (понеделник) е официално неработен ден за страната. Проучване за 2018 г. сочи, че 40% от компаниите са работили по Великден.

Read More
Инструменти, с които можете да планирате работни графици за вашия екип

Инструменти, с които можете да планирате работни графици за вашия екип

Photo: Pixabay.com Author: geocon.bg Планирането на графици винаги отнема много време. Основната и водеща причина да използвате подходящ инструмент за съставяне на графици е, че ви спестява време и пари.

Read More
Проблеми при управление на персонала

Най-честите проблеми при управление на персонала

Photo: Pexels.com Author: geocon.bg Грешното планиране на броя служители за смяна може да навлече големи главоболия, а никой мениджър не иска това.

Read More
Ефективно изработване на работен график

Ефективно изработване на работен график

Photo: Pixabay.com Author: geocon.bg Една от ключовите задачи на HR-а е ефективното планиране на персонала и изработването на графици за него. За тази цел първо трябва да има съставен списък със служители по отдели, квалификации, модел на работа, тип смяна и друга персонална информация.

Read More
3 хака за управление на нов ресторант

3 хака за управление на нов ресторант

Photo: geocon.bg Author: geocon.bg Вероятно сте чували, че трудно се управлява ресторант? Ако потърсите в Google, ще откриете много препоръки как се управлява заведение и рецепти за успех.

Read More
Предимства на автоматизирания график за работа

Предимства на автоматизирания график за работа

Photo: Pixabay.com Author: geocon.bg Знаете ли кой от персонала ви ще работи по график тази седмица?

Read More
Изработване на вътрешни правила при работа на смени

Изработване на вътрешни правила при работа на смени

Photo: geocon.bg Author: geocon.bg Правилникът за вътрешен трудов ред е отговорност на работодателя. Той включва в детайли всички права и задължения на служителите и урежда цялостният режим на работа спрямо трудовото законодателство и специфики на организацията.

Read More
Най-добрите практики за планиране на служители при СИРВ

Най-добрите практики за планиране на служители при СИРВ

Photo: Pexels.com Author: geocon.bg Планирането на персонала не е лесна задача. За повечето организации графикът е основен проблем, тъй като отнема прекомерно много време на планиращият да го състави спрямо изискванията на компанията и трудовото законодателство.

Read More
GeoCon PlanExpert VS. Excel при сменен режим

GeoCon PlanExpert VS. Excel при сменен режим

Photo: geocon.bg Author: geocon.bg Масово в компаниите у нас се използват електронни таблици в Excel за съставяне на работни графици.

Read More
Ефективно планиране на персонал за хранителен магазин

Ефективно планиране на персонал за хранителен магазин

Photo: Pixabay.com Author: geocon.bg Специфично за работата на хранителните и супермаркет магазини е неправилното разпределяне на работните смени между персонала и невъзможността за обслужване на големият поток от клиенти в пиковите часове.

Read More
Бъдещето на Employee Self-Service система

Бъдещето на Employee Self-Service система

Photo: Pixabay.com Author: geocon.bg Системите за самообслужване на служителите (ESS) се развиват с бързи темпове и в бъдеще те ще станат част от всеки HR екип. Съвременните Employee Self-Service ще позволят на Човешките ресурси да автоматизират административният процес, като фокуса ще бъде изцяло върху самообслужването на служителите и тяхното насърчаване при вземане на управленски решения.

Read More
По какви начини може да ангажирате служителите си?

По какви начини може да ангажирате служителите си?

Photo: Pixabay.com Author: geocon.bg Липсата на ангажираност у служителите ви, може да е пагубна за вас.

Read More
Оптимизиране на трудовият процес в медицинските центрове

Оптимизиране на трудовият процес в медицинските центрове

Photo: Pixabay.com Author: geocon.bg Оптимизирането на трудовият процес в медицинските центрове у нас до голяма степен включва управление на разходите за наемане и поддържане на медицински персонал.

Read More
Какво определя дали даден служител е на пълно или непълно работно време?

Какво определя дали даден служител е на пълно или непълно работно време?

Photo: Pixabay.com Author: geocon.bg Колко часа седмично трябва да работите, за да се считате на пълно/непълно работно време? Вероятно, някои от вас си задават този въпрос.

Read More
Истината за дистанционната работа

Истината за дистанционната работа

Photo: Pexels.com Author: geocon.bg На пръв поглед, дистанционната работа изглежда най-привлекателна за повечето хора, тъй като дава свобода, но дали е така в действителност?

Read More
Какви промени за гъвкавото работно време и извънредният труд искат синдикати?

Какви промени за гъвкавото работно време и извънредният труд искат синдикати?

Photo: Pixabay.com Източник: news.bnt.bg Темата за работното време е масово дискутирана сред обществеността. Отново на дневен ред са последните предложения на синдикати, работодатели и социалното министерство.

Read More
Въвеждане на 8-часов работен ден и гъвкав режим

Въвеждане на 8-часов работен ден и гъвкав режим

Photo: Pixabay.com Author: geocon.bg Стандартно, продължителността на работната смяна по света е 8 часа. Но защо? Кога е прието да се работи 40 часа седмично?

Read More
Изчисляване на положен труд на официални празници - 3 март

Изчисляване на положен труд на официални празници

Photo: geocon.bg Author: geocon.bg Всяка година официалните празници в страната ни се отбелязват тържествено и в празничните дни се почива. Има изключения, в които се работи на официален празник: при даване на дежурства, при непрекъснат производствен при СИРВ.

Read More
Flexible Time | Всички гледни точки

Flexible Time | Всички гледни точки

Photo: Pexels.com Author: geocon.bg Вместо традиционната, 40-часова работна седмица от девет до пет, гъвкавият график позволява на служителите сами да планират работното си време, като изберат кога да започват и завършват работният си ден.

Read More
Отчитане на болнични при СИРВ

Отчитане на болнични при СИРВ

Photo: geocon.bg Author: geocon.bg В работната среда винаги възникнат множество трудови казуси, един от които е как се отчитат болнични при СИРВ в графика на служителя?

Read More
Как Geocon PlanExpert помага да предприятията да спазват действащото трудово законодателство?

Как Geocon PlanExpert помага да предприятията да спазват действащото трудово законодателство?

Photo: geocon.bg Author: geocon.bg GeoCon PlanExpert е лидер в софтуерните решения при планирането и отчитането на работното време на персонала. PlanExpert помага на много компании в най-различни индустрии да оптимизират трудовия си процес, автоматизирайки процесите в него.

Read More

Как да създавате и управлявате работни списъци на служителите?

Photo: Pixabay.com Author: geocon.bg Вашият HR отдел има ли ефективен начин за администриране на данните на служителите?

Read More
Правила при СИРВ интегрирани в GeoCon PlanExpert

Правила при СИРВ интегрирани в GeoCon PlanExpert

Photo: geocon.bg Author: geocon.bg Преди една година, на 01.01.2018 г. влязоха в сила изменения, засягащи всички служители при сумирано изчисляване. От тогава предприятията със сменен режим трябваше да се адаптират към промените, засягащи нормата и графиците на персонала.

Read More
Стратегии за управление на отдалечени служители

Стратегии за управление на отдалечени служители

Photo: Pixabay.com Author: geocon.bg Все по-голям е процентът на служителите, които работят отдалечено и са на гъвкаво работно време. Отдалеченото работно място, често може да бъде навсякъде по света. Това предполага подходяща комуникационна система, която да улесни общуването в различните часови зони.

Read More

Как се отразяват нощните смени на медицинските сестри?

Photo: Pixabay.com Author: geocon.bg Нощните смени в болниците изискват постоянно наблюдение на пациентите и точно спазване на графика от медицинските сестри. Стандартно, нощната смяна започва в 22:00 ч. и приключва в 06:00, но при медицинските служители, често може да се удължи.

Read More
Страхотни съвети за управление на работещите на смени

Страхотни съвети за управление на работещите на смени

Photo: Pixabay.com Author: geocon.bg Имате ли работници на смени във вашата компания?

Read More

Иновативни стратегии за подобряване на продуктивността на персонала

Photo: Pixabay.com Author: geocon.bg Продуктивните и мотивирани служители са от съществено значение за всеки бизнес успех. Те не само могат да се представят изключително, но и са по-ангажирани и желаят да положат допълнителни усилия, за да изпълнят задачите си.

Read More
Ползи от гъвкавото работното време за служителите и компаниите?

Ползи от гъвкавото работното време за служителите и компаниите

Photo: Pixabay.com Author: geocon.bg Все по-търсени у нас са позициите, предлагащи гъвкаво работно време, т. нар. flexible time. Добре квалифицираните кадри искат не просто по-добри условия на труд, а преимуществото сами да определят графика си.

Read More
Изисквания при СИРВ

Изисквания при СИРВ

Photo: Pixabay.com Author: geocon.bg Един от начините за изчисляване на работното време на служителите у нас е чрез въвеждане на сумиран период на отчитане. Въвежда се със заповед на работодателя, в която е описана неговата продължителност.

Read More
Полезно и любопитно от Геокон за 2018

Полезно и любопитно от Геокон за 2018

Photo: Pixabay.com Author: geocon.bg Ето, че се навършиха 2 години от създаването на рубриките ни: Полезно и Любопитно . Всяка седмица качваме съдържание, което ще ви помогне да разрешите трудов казус, или пък ще ви разтовари с развлекателни факти за работното време.

Read More

Весели празници!

  Скъпи клиенти, Екипът на Геокон Ви благодари за съвместната работа през годината. С пожелания за здраве, щастие и успешни бизнес проекти през 2019 г.

Read More

Официални празници за 2019 и идеи за пускане на отпуск

Photo: Pixabay.com Author: geocon.bg И тази година хиляди служители ще работят в навечерието на Коледните и Новогодишни празници, като техният труд трябва да бъде заплатен с увеличение.

Read More
Съвети за управление на персонала на пълно и непълно работно време

Съвети за управление на персонала на пълно и непълно работно време

Photo: Pixabay.com Author: geocon.bg В зависимост от броя персонал в компанията, изготвянето на работен график ежеседмично може да изтощи всеки HR служител. Ако има служители на пълно, непълно или гъвкаво работно време, трябва да бъде съставен график с възможност за промени.

Read More
Коледна промоция на Геокон България

Коледна промоция

Photo: geocon.bg Author: geocon.bg Само в периода от 07.12.2018 г. до 28.12.2018 г. при закупуване на лиценз и модули за продуктите Geocon PlanProfessional или Geocon PlanExpert ще можете да ползвате 25% отстъпка от цената им. Очакваме вашите въпроси за нашите продукти, не се колебайте да се свържете с нас. Изпратете запитване

Read More

Как да управляваме по-лесно отпуските на служителите си?

Photo: Pixabay.com Author: geocon.bg С наближаването на новогодишните празници, много служители предварително са планирали остатъка от годишния си отпуск, който по закон трябва да е не по-малко от 20 дни (чл. 155, ал. 4 от КТ) за съответната календарна година.

Read More

Нов дизайн и функционалности на Web Client в GeoCon PlanExpert

Photo: geocon.bg Author: geocon.bg   Днес ще ви представим новия дизайн и функционалности на Web Client (система за самообслужване на клиенти) в GeoCon PlanExpert.

Read More
Ползи за Човешки ресурси

Ползи за HR-а от използването на софтуер за графици?

Photo: geocon.bg Author: geocon.bg Инвестирането в софтуер за графици може да доведе до значително намаляване на разходите за труд, въпреки високата необходима първоначална инвестиция. Ако изберете софтуер, който отговаря конкретно на вашите организационни нужди ще можете да намалите времето за администриране на персонала и ще се фокусирате върху по-важни дейности, като търсене и подбор на

Read More
спести време на бизнеса

Начини софтуерът за работни графици да спести време на бизнеса

Photo: geocon.bg Author: geocon.bg Бизнесът в днешно време става все по-ефективен с използването на различни съвременни софтуерни продукти. Софтуерът за изработване на работни графици помага за намаляване на разходите за управление на човешкия ресурс и спестява време за неговото администриране. Програмното решение за графици може да бъде подходящо за компании с голям брой служители, работещи

Read More
Time management

Най-добрите съвети за управление на работното време

Photo: Pixabay.com Author: geocon.bg Едно от най-ценните умения, които всеки трябва да усвои е умението сами да управлявате времето си. В корпоративната среда управлението на времето ще ви помогне по-лесно да постигате целите си.

Read More
Програмен продукт за графици

Използвайте програмен продукт за планиране на графици и отчитане на работното време

Photo: Pixabay.com Author: geocon.bg Софтуерът за планиране на графици и отчитане на работното време е един от най-често използваните програмни продукти в бизнеса. Много работодатели се възползват от използването му, независимо от размера на организацията.

Read More

Хакове за управление на работното време през 2018

Photo: Pixabay.com Author: geocon.bg Най-ценният ресурс е времето и трябва да можете да го управлявате по най-ефективният начин. Много хора се опитват да бъдат по-продуктивни в рамките на работния ден, но рядко успяват да приключат задачите си навреме. Няколко хака за управление на работното време, ще ви помогнат да организирате служителите си.

Read More
Спестете време на вашия HR при планиране на работното време на персонала

Спестете време на вашия HR при планиране на работното време на персонала

Photo: Pixabay.com Author: geocon.bg Отново настъпи момента, в който трябва да изпълните едно от задълженията на вашия мениджър – да съставите работен график за служителите.

Read More
Преминаване към зимно часово време - октомври 2018

Как се отразява преминаването от лятно към зимно часово време на работния график при СИРВ?

Photo: geocon.bg Author: geocon.bg И тази година на 27 срещу 28 октомври ще преместим стрелките на часовниците си с един час назад, може би за последно, след като Европейската комисия поиска всички държави членки да премахнат смяната на времето и да решат до април месец 2019 г. какво ще използват за постоянно – лятно или

Read More
Pomodoro техника

Как чрез Pomodoro техниката да управляваме работното време?

Photo: geocon.bg Author: geocon.bg Кражбата на работно време е съвременно явление на работното място. Изоставането на проекти, изпуснати срокове и загуби са причина много работодатели да използват най-различни начини за справяне с този проблем. Съществуват много методи за управление на работното време, но днес ще споменем за една безплатна техника измислена от Франческо Чирило през

Read More
Идеалният график за Вас и Вашият екип

Идеалният график за Вас и Вашият екип

Photo: Pexels.com Author: geocon.bg Вие правите всичко възможно, за да използвате работното си време по продуктивен начин като експериментирате с различни стратегии за управление на времето. Тази статия ще Ви помогне да разберете кой е графикът, който ще пасва по идеален начин на Вас и екипа Ви.

Read More
Отсъствия на работното място | Стратегия за намаляване - GeoCon

Стратегия за намаляване на отсъствията на работното място

Author: geocon.bg Photo: Pexels.com Трудно се изкоренява един навик, какъвто е закъснението за работа. В Кодекса на труда закъснението и неявяването на работа се третират като нарушение на трудовата дисциплина ( чл.187, ал. 1, т.1. от КТ).

Read More
Последиците от лошото планиране на работното време в организацията

Последиците от лошото планиране на работното време в организацията

Autror: geocon.bg Photo: Pixabay.com Планирането на служителите е неразделна част от ефективния и продължителен успех на бизнеса и оказва влияние върху стабилността на компанията. Търсенето и назначаването на квалифицирани кадри е сложен процес. Често на мениджърите и лидерите на екипи отнема време да намерят подходящото решение за планиране и управление на човешкия ресурс, което ще

Read More
Работа от дома - изненадващата истина за дистанционната работа

Работа от дома — изненадващата истина за дистанционната работа

Author: geocon.bg Photo: pixabay.com На някои хора им харесва идеята да работят на непълно работно време или стандартно – 8 часа от дома, а на други, не. Съществуват толкова много предразсъдъци, когато става дума за този работен режим.

Read More
Заплащането vs. типа работно време – Какво най-много искат служителите?

Заплащането vs. типа работно време – Какво най-много искат служителите?

Author: geocon.bg Photo: Pixabay.com В днешният конкурентен пазар на труда кандидатите търсят повече от заплата. Те търсят компания, в която могат да научат нови неща, да чувстват, че тяхната работа е смислена за компанията и са щастливи.

Read More
Ползи за медицинските служители от използването на автоматизиран график за работа

Ползи за медицинските служители от използването на автоматизиран график за работа

Photo: geocon.bg Author: geocon.bg В Здравеопазването у нас работят безброй медицински служители, които се борят всекидневно за здравето и живота на хиляди хора. Голяма част от разходите на болниците отиват в наемането и поддържането на медицински персонал.

Read More

Най-добрите начини за управление на работния график на служителите

Photo: Pixabay.com Author: geocon.bg Всяка компания, която използва софтуер за планиране на персонала е получила повече от една електронна таблица. Ръководството знае, че назначаването на служители е от ключово значение, което може да създаде повече проблеми, ако не се прави правилно.

Read More
Факти за работното време в България и света

Факти за работното време в България и света

Photo: geocon.bg Author: geocon.bg

Read More

9 неща, които ще разберете, ако работите нощни смени

Photo: Pixabay.com Author: geocon.bg Източник: www.yourworldhealthcare.com Милиони хора по света работят нощни смени, а у нас по данни на НСИ годишно броят им е 400 хиляди.

Read More
Работа на смени | Ползи от сменният режим за работодатели и служители

5 ползи от работата на смени

Photo: pixabay.com В много компании днес се работи на смени – първа смяна, втора, нощна или смесена. За работата на смени се твърди, че има негативно влияние върху организма, като причинява смущения в съня и вреди върху здравето на човека. Какви рискове за здравето ни крие нощният труд? Докато ползите от гледна точка на работодателя

Read More
Отсъствия на работното място.

Как да насърчите присъствията на служителите на работното място?

Author: geocon.bg Как да контролирам отсъствията на работното място е въпрос, който всеки мениджър и ръководител си е задавал поне веднъж. Синдромът на закъсненията може да е целогодишен и да нарушава сериозно трудовата дисциплина в компанията.

Read More
Физиологична почивка

Физиологични почивки на работното място

Photo: geocon.bg Author: geocon.bg Работната среда у нас включва голямо разнообразие от дейности с различна натовареност, за която е нужно време за почивка. Физиологичният режим е допълнително време за отдих и почивка, което е част от работното ни време (работната смяна), за разлика от почивката за хранене, която не се включва в работното време.

Read More

Ролята на HR-а при планирането на персонала

Photo: geocon.bg Author: geocon.bg Когато чуем думата HR, първото нещо, което изниква в съзнанието ни e интервюиращият, който намира подходящи хора за работа в компанията, която представлява. Чували сте, че за всяка една компания най-ценният ресурс е човешкият, а за да бъде той съхранен е необходим експерт, който не просто търси и подбира подходящите кадри,

Read More
Трудови казуси и решения- 2 част GeoCon.

Трудови казуси и решения при СИРВ – GeoCon | Част 2

Photo: geocon.bg Author: geocon.bg Работата на смени често се свързва с дълги и изтощителни работни дни по 12 часа, 2/2, наличие на извънреден труд, труд по време на празници и почивни дни, дежурства и работа на разположение, чести промени в графиците, неспазване на работното време и др., които заседнахме в първа част на трудови казуси и

Read More
Първа работа

Какви са правата на работника при започване на първа работа?

Photo: pexels.com Author: geocon.bg Казват, че първата работа в живота ни е като първата любов, никога не се забравя. Току-що завършили средното си образование или все още учащи, младите хора искат да бъдат финансово независими, и да разполагат с лични средства, но за да кандидатстват за първата си работа, трябва да имат най-малко навършени 16

Read More
Трудови казуси и решения при СИРВ – GeoCon | Част 1

Трудови казуси и решения при СИРВ – GeoCon | Част 1

Photo: geocon.bg Author: geocon.bg Днес ще стартираме поредицата от трудови казуси и съответните решения при работа на смени. Някои от казусите сте ги срещали в практиката, а с други тепърва ще се сблъскате.

Read More
Как да контролираме отсъствията на работното място?

Как да контролираме отсъствията на работното място?

Photo: geocon.bg Author: geocon.bg Често чуваме служителите да се оправдават за отсъствията си от работа, когато те са неоснователни, като закъсненията, но те могат да имат наказателни последствия за някои от тях.

Read More
Фиксирано или гъвкаво работно време - GeoCon Bulgaria

Фиксирано или гъвкаво работно време?

Author: geocon.bg Източник: https://workspaceinasia.kmc.solutions Много от нас работят на стандартно от 9:00 до 18:00 часа или на гъвкаво работно време и могат да си позволят да дойдат извън фиксираното работно време или дори в някои дни от седмицата да им се разреши работата от разстояние.

Read More

Митове за 12-часовите смени

Photo: geocon.bg Author: geocon.bg У нас темата за 12-часовите смени винаги разпалва обществени дискусии и привлича вниманието на различни синдикални организации.

Read More
Причини, поради които 2018 е годината на автоматизираното планиране на работната сила

Причини, поради които 2018 е годината на автоматизираното планиране на работната сила

Източник: www.shiftboard.com/ През 2018 г. се поставя началото в търсене на по-добро решение за планиране на служителите в организациите. По-големите компании ще следват една основна цел – опростяване на графиците на персонала чрез автоматизиран процес.

Read More
Какви рискове за здравето ни крие нощният труд и какво заплащане искат синдикатите?

Какви рискове за здравето ни крие нощният труд и какво заплащане искат синдикатите?

Author: geocon.bg Два основни въпроса, на които днес ще отговорим: 1) Как се отразява нощният труд върху организма ни? 2) Какви промени за работещите през нощта се предвиждат, ако бъдат приети исканията на синдиката КТ „Подкрепа“?

Read More
75 работни места с гъвкав график

75 работни места с гъвкав график | Flexible Schedule

Източник: www.thebalancecareers.com Ако Ви е писнало да работите от 9.00 ч. до 18.00 ч., знайте, че не сте сами. За щастие, работните места с гъвкаво работно време се увеличават, благодарение на нарастващата осведоменост за значимостта на баланса между професионалния и личния живот. Какво трябва да знаете преди да започнете да търсите работа на гъвкаво работно

Read More
Вариантите за отсъствия от работа и как се отразяват в работния график - Геокон България

Вариантите за отсъствия от работа и как се отразяват в работния график?

Author: geocon.bg Случайно или не, масова практика в офисите е всички служители да си вземат отпуска по едно и също време. В това няма нищо изненадващо, но как стоят нещата с останалите отсъствия, за които днес ще говорим?

Read More
Работни графици с таблица в Excel..

Топ причини, поради които не трябва да изготвяте работни графици с Excel

Author: geocon.bg Все още има много компании у нас, които използват Excel или други електронни таблици при планирането на служителите си. Електронните таблици са добро решение за много дейности – съхраняване, архивиране и изчисляване на данни, особено когато се занимавате с данни, но планирането на служителите е съвсем различен процес, при който лесно могат да се

Read More
7 Стратегии за планиране на голям брой персонал на ресторанти

7 стратегии за планиране на голям брой персонал на ресторанти

Източник: www.getsling.com Ако някога сте управлявали голям ресторант, вероятно сте изпитали трудност при изготвяне на грaфиka на служителите си. Опитвали сте се да изработите графика коректно, но честите промени в него са довеждали до грешки и това ви е струвало допълнително време, за да ги отстраните.

Read More
6 ключови тенденции при планиране на служителите за 2018 | Геокон

6 ключови тенденции при планиране на служителите за 2018

Author: geocon.bg С всяка следваща година, работната сила все повече се развива и променя. Ако вашите тактики и процеси за управление на работната сила не се развиват с предстоящите тенденции, вие ще изостанете.

Read More
Бързи стъпки в правенето на графици с PlanExpert

Бързи стъпки в правенето на графици с GeoCon PlanExpert

Photo: geocon.bg Първа стъпка | Регистрация и вход в GeoCon PlanExpert Стартираме работа с програмата като се регистрираме в нея с потребителско име и парола, предоставени ни от администратора. По този начин ще посочим на софтуера кой е потребителя, който ще работи с нея и какви промени ще бъдат извършени в последствие. За целта могат

Read More
Търговия на дребно

Ефективно управление на персонала в търговията на дребно чрез софтуер за планиране на служители

Author: geocon.bg Планирането на служителите е важен аспект за всеки бизнес. Често, мениджърите на обекти за търговия на дребно са подложени на натиск, за да подобрят опита на клиентите, да доведат до намаляване на разходите и да управляват повече места с по-малко ресурси. Всички те обаче могат да преодолеят общи проблеми, като разберат как да автоматизират

Read More
Управление на времето.

11 съветa за управление на времето, които работят | Time Management

Източник: www.thebalancesmb.com Усещате ли, че нещо Ви пречи да постигате целите си, времето все не Ви достига, а стреса Ви е най-големият враг? Искате да бъдете по-организирани и по-продуктивни? Тогава тези съвети за управление на времето са за Вас – те ще Ви помогнат да увеличите производителността си.

Read More
Как настройваме национални празници в Geocon PlanExpert?

Как настройваме национални празници в Geocon PlanExpert?

Photo: geocon.bg Author: geocon.bg Преди една година, на 01.01.2017г. влезе в сила ново трудово правило, съгласно КТ чл. 154, ал. 2, според което, когато официалните празници по ал. 1, с изключение на Великденските празници, съвпадат със събота и/или неделя, първият или първите два работни дни след тях следва да са неприсъствени. Общо правило за всички работещи

Read More
Софтуер за графици подходящи за твоя бизнес.

5 причини, поради които Вашият бизнес се нуждае от софтуер за графици

Author: geocon.bg Често, мениджърите са заети с куп дейности и не обръщат внимание на графиците на служителите си, докато не се установи при проверка на ГИТ, че имат нарушения на трудовото законодателство и последват санкции.

Read More
Еmployee self-service GeoCon

Подходящ ли е Еmployee self-service софтуер за Вашата компания?

Photo: geocon.bg Author: geocon.bg Разкрихме капаните при внедряване на софтуер за самообслужване на служителите и е време да отговорим на основния въпрос – Защо компанията Ви се нуждае от Еmployee self-service – ESS? HR отделът все повече се разглежда като изпълнителен и център за печалба, но както може да бъде най-големият актив на компанията Ви, така

Read More
Уеб клиент в Геокон Софтуер

Капани при внедряване на софтуер за самообслужване на служителите | Employee Self-Service Software

Photo: geocon.bg Author: geocon.bg Софтуерът за самообслужване на служителите – Employee Self-Service Software (ESS) е утвърдена функция на повечето HR системи, чиито потенциални ползи (намалени разходи, по-доброто използване на човешките ресурси, упълномощени служители, подобрено качество на данните и т.н.) със сигурност са познати на повечето организации.

Read More
График за работа с новите правила 2018г.

Работен график при работа на смени чрез GeoCon Software | Новите правила от 1 януари 2018 г.

Photo: geocon.bg Author: geocon.bg В предишната ни статия Ви осведомихме за готовността на програмния ни продукт да отговори на промените от 1 януари 2018г. в Наредбата за работното време, почивките и отпуските. Днес ще Ви информираме как новите изменения функционират в  програмните ни продукти , така че графиците при СИРВ да отговорят на новите правила.

Read More
Полезно и любопитно за 2017 от Геокон

Полезно и любопитно от Геокон за 2017

Author: geocon.bg Преди една година създадохме две рубрики в Блога ни – Новини, като ги нарекохме Полезно и Любопитно.

Read More
Корпоративно коледно парти.

5 идеи за коледен тиймбилдинг

Author: geocon.bg Всеки от нас е погълнат от ежедневието си, работа, семейство, приятели и се нуждае от глътка въздух. Коледният тиймбилдинг е корпоративно мероприятие, което повечето служители чакат с нетърпение всяка година, за да разпуснат и същевременно споделят впечатления от изминалата година. Броени дни остават до Коледа и еуфорията от наближаващото Коледно парти се усеща.

Read More

На 15.12.2017г. офисът на Геокон България няма да работи

Уважаеми клиенти, В петък  на 15.12.2017г. офисът ни няма да работи. Извиняваме се за причиненото неудобство!  

Read More
Официални празници и почивни дни 2018 Photo: geocon.bg

Как се заплаща положен труд на 27 декември и кои са официалните празници за 2018?

Photo: geocon.bg Author: geocon.bg Наближават Коледните и Новогодишни празници, а с тях започна и трескавата подготовка за официалните празници. На празнциите много работници и служители  в различни сфери ще положат труд, който в почивен ден трябва да им бъде заплатен с увеличение. По информация от Главна инспекция по труда, тази година, на 27 декември (сряда) ще

Read More
Как да намалите извънредният труд? Синдрома бърнаут в много компании.

5 съветa за работа на смени: как да намалите извънредния труд?

Author: geocon.bg Извънредният труд е проблем, който отдавна се среща в практиката на много компании у нас. По-долу са представени пет съвета за управление и намаляване на прекомерните нива на извънреден труд.

Read More
Графици.

Как да създадете перфектният работен график за Вашия екип?

Author: geocon.bg Перфектният работен график е нещото, към което много мениджъри се стремят. За съжаление, малцина действително го постигат. Това е така въпреки факта, че технологията прави по-лесно от всякога автоматизирането на процеса при изготвяне на графици.

Read More
Отпуск по майчинство.

Как се изчислява отпуск при майчинство?

Author: geocon.bg Отпускът по майчинство е периодът, в който една жена спира да работи, защото й предстои да има бебе, току-що е родила или е приемен родител. В практиката, майчинството още се нарича, отпуск по време на бременност и раждане, както и отпуск по бащинство.

Read More
Кражба на работно време.

Кражба на работно време

Author: geocon.bg Какво всъщност представлява кражбата на работно време и как се осъществява? Кражбата на време възниква, когато служител прекарва времето си на работа в дейности, които не са свързани с основните му трудови задължения или когато често закъснява.

Read More
Смяна на часовото време.

Как ни се отразява смяната на часовото време?

Author: geocon.bg Всяка година в последния уикенд на месец октомври връщаме стрелките на часовника с един час назад, за да преминем от лятно към зимното часово време. Тази година това се случи на 29 октомври в 4:00 часа, в събота срещу неделя.

Read More
Оптимизация на трудовия процес в болниците

Как по-лесно да се оптимизира трудовия процес в болниците?

Author: geocon.bg В болниците у нас често се извършват проверки от Инспекцията по труда, които следят за нарушения в трудовото законодателство. При последни проверки на контролните органи са установени нарушения с трудовите правоотношения, работното време и почивките на лекарите и медицинските служители.

Read More
Работна седмица в България.

По данни на Евростат — България е трета в ЕС по най-дълга работна седмица

Photo: Pexels.com Author: geocon.bg България е в топ 3 от страните членки на ЕС по продължителност на седмични часове , сочат последните данни на Евростат. Данните са за последното тримесечие на 2016 г.

Read More
Баланс между професионалния и личния живот.

10 начина, по които работодателите могат да насърчават здравословния баланс при професионалния и личния живот на служителите—Част 2

Author: geocon.bg В част първа положихме основите на мотивационните техники като инструмент за насърчаване на служителите в компаниите. Отговорихме на въпроса защо балансът между работата и живота е важен? Накрая заключихме със значението на Project мениджърите в една организация при балансирането на екипи за постигането на равновесие между професионалният и личният живот на служителите. Тази не

Read More
допълнителен отпуск за отказване на цигарите.

Японска компания дава допълнителна отпуска, ако се откажете от пушенето

Източник: money.bg Пушенето е един от най-често срещаните и вредни навици нa paбoтнoтo мяcтo. Mнoзинa peшaвaт дa пoтyшaт нaпpeжeниeтo и cтpeca, cвъpзaни c paбoтaтa, изпoлзвaйĸи cтaндapтнa или eлeĸтpoннa цигapa.

Read More
Софтуер за графици - GeoCon PlanExpert. Photo: geocon.bg Photo: geocon.bg

Защо специализираният софтуер за графици — GeoCon PlanExpert е предпочитан от компаниите у нас?

Photo: geocon.bg Author: geocon.bg Използването на GeoCon PlanExpert  от различни по вид и големина предприятия в различните сфери – Медицина, Инфраструктура, Сигурност и охрана, Кол центрове, Промишленост, Хранително-вкусова промишленост, Ритейлъри и др. , улеснява трудовия процес в компаниите, чрез интегрирането на система за контрол на достъпа и отчитане на работното време. Geocon PlanExpert е софтуер, проектиран

Read More
Интервю с Джъмбо България - клиенти на Геокон Софтуер.

Разговор на четири очи с JUMBO България – наши дългогодишни клиенти

Фото: Jumbo BG Автор: geocon.bg JUMBO България са наши клиенти от 2013 година. На база дългосрочното ни партньорство с магазини Джамбо в София и страната, фирмата реши да сподели за организацията и разпределението на работното време на служителите си и как нашата програма GeoCon PlanProfessional им помага вече 5 г.

Read More
Балансиране на професионалния с личния живот.

10 начина, по които работодателите могат да насърчават здравословния баланс между професионалния и личния живот на служителите — Въведение Част 1

Photo: Pexels.com Постигането на перфектният баланс между кариерата и семейството винаги е бил предизвикателство за американските работници. Графиците ни са все по-пълни от всякога, което често се отразява негативно на работното място или в нашия личен живот. Балансът между професионалният и личният живот включва жонглиране между стреса на работното място с ежедневния натиск на семейството

Read More
Програмният продукт за графици Geocon PlanExpert вече е адаптиран към предстоящите законови изменения от 1 януари 2018 г.

Програмният продукт за графици Geocon PlanExpert вече е адаптиран към предстоящите законови изменения от 1 януари 2018 г.

Photo: geocon.bg Author: geocon.bg С Постановление № 95 от 18 май 2017 г. на Министерския съвет са приети изменения при сумиран период на отчитане, регламентирани в Наредбата за работното време, почивките и отпуските.  С предстоящите изменения при СИРВ от 01.01.2018г.  ще се създадат правила, засягащи нормата и графика на работниците/служителите. Новите трудови изменения при сумирано отчитане на работното

Read More
Заблуди и факти за почивките и отпуските.

Заблуди и факти в трудовото право за почивките и отпуските

Author: geocon.bg В трудовото право, отпуските са установени в глава осма от Кодекса на труда. Въпреки, че е отделена цяла глава за разглеждането им, това не пречи да възникват обърквания в практиката. Преди да се запознаем с няколко срещани заблуди и факти за почивките и отпуските, ще поясним разликата между двете понятия. По време на отпуската

Read More
Нарушаване на трудовата дисциплина при неспазено работно време.

Какво ви очаква, ако редовно не спазвате работното време?

Photo: geocon.bg Author: geocon.bg Закъснявате ли за работа? Признайте си, че поне веднъж ви се е случвало да го направите. Какво обаче ще коства на вас или колегите ви, редовното закъснение? Какви последици ще има това, когато шефът ви разбере?

Read More

Кога за първи път е въведен 8-часов работен ден?

Author: geocon.bg Както знаете, една от най-непроменените практики днес е нашето нормирано работно време. Почти по целия свят, повечето хора работят в продължение на 8 часа на ден 5 дни в седмицата. Но защо? От къде произхожда? Винаги ли е било така? Ето отговорите.

Read More
семеен скандал

Семеен скандал заради неспазен седмичен график разклати 15-годишен брак

Author: geocon.bg Всеки от вас е чувал поговорката „Човек и добре да живее се жени“.  Безспорно, но факт е, че бракът се е превърнал в традиция за милиони двойки по света. Но както в историите и филмите с неочакван край, така и в брака има моменти на неразбирателство, а понякога е достатъчно само единият да пресоли

Read More
Работа на разположение или дежурство

Особености при работа на разположение

Разположение или наричано още в практиката дежурство представлява времето, през което работникът или служителят, намирайки се извън територията на предприятието (обикновено вкъщи), е в готовност незабавно щом бъде извикан от работодателя, да изпълни трудовите си задължения. Работата по време на разположение е когато, този служител бъде повикан и работи определен брой часове по време на

Read More
Promocia-50% pri pokupka na softuer za grafici

Специална оферта за нови клиенти в сектор Здравеопазване и социални дейности

Photo: geocon.bg Author: geocon.bg Програма спонсорирана от Европейските ни партньори. В периода 1.09.2017 – 31.10.2017 с 50% отстъпка от крайната цена при закупуване на програмен продукт за изработване на графици и отчитане работното време на медицински служители. Офертата важи при закупуване на Geocon PlanProfessional или Geocon PlanExpert за всички нови клиенти в сектор Медицина, здравеопазване и социални дейности (болници, поликлиники, аптеки, здравни

Read More
Нови клиенти - болница Пирогов

Новият ни клиент е най-големия по рода си център за спешна медицинска помощ в България

След 9-годиншни преговори новият клиент на Геокон България е Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Николай Иванович Пирогов“ ЕАД.

Read More
Продължителност на работната седмица в европейските страни.

Каква е продължителността на работната седмица в европейските държави

Photo: pexels.com Източник: ec.europa.eu Author: geocon.bg Днес, все по-често се полага извънреден труд в различните компании у нас и в много европейски страни. Една от дългосрочните политики на Европейския съюз, насочена към пазара на труда е към намаляване на работните часове на седмица, като намалението на продължителността на работната седмица не е за сметка на повече

Read More
Непълен работен ден в държавите от Европейския съюз.

Непълен работен ден в държавите членки на ЕС за 2016

Photo: pexels.com Източник: ec.europa.eu/eurostat Author: geocon.bg Делът на работната сила от ЕС-28  във възрастовата група 20-64 години, съобщавайки, че основната им работа е на непълно работно време, се е увеличила бавно, но пoстоянно нараста с 14,9% през 2002 г. на 19,0% през 2015 г., а след това слабо намалява до 18,9% през 2016 г. по данни

Read More
Изготвяне на графици на служители

Основни причини, поради които графиците на служителите трябва да бъдат вашият най-голям приоритет

Източник: www.mitrefinch.ca Представете си успешния бизнес като добре смазана машина – щастливи служители, ефективно управление и инвестиране в точното време. За да сме сигурни, че всичко това се изпълнява правилно, трябва да присъстват правилните служители.

Read More
Управление на времето

4 съвета за управление на времето, за повишаване на производителността и подобряване на организационните умения

Author: geocon.bg Едно денонощие е с продължителност 24 часа, а времето все не стига. Как да направите така, че то да запълва максимално остатъците от деня ви и да успявате на време със задачите си? В края на материала ще ви предложим упражнение, с което ще можете сами да управлявате времето си, така че да постигате

Read More
Затворена група във Фейсбук предупреждава при предстоящи данъчни проверки по Черноморието.

ГРЪМНА НОВИНАТА! Затворена група във Фейсбук предупреждава при предстоящи данъчни проверки по Черноморието

Източник: https://www.burgas24.bg/ Photo: Pixabay Затворена група във “Фейсбук”, създадена от търговци по Черноморието предупреждава участниците си за данъчни проверки.

Read More
Отпуска и видове отпуски.

Видове отпуски – при кои случаи на какъв отпуск имаме право?

Източник: https://www.mlsp.government.bg Трудовият договор съдържа много клаузи и днес ще говорим за една от тях –  ползването на отпуски. Отпускът е платено или неплатено време извън работа, давано от работодателите на работещите и използвано от работещите по тяхно желание.

Read More
Законодателни промени от 1.01.2018

Кои са предстоящите промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските?

С Постановление № 95 от 18 май 2017 г. на Министерския съвет са приети изменения в Наредбата за работното време, почивките и отпуските. Предстоящите промени имат за цел да регламентират правилата при въвеждане от работодателя сумиран период на отчитане.

Read More
Тайната технология на организация на труда от световните ритейл-гиганти „Карфур“ и „Ошан“— Част 4

Тайната технология на организация на труда от световните ритейл-гиганти „Карфур“ и „Ошан“— Част 4

Оригиналният текст на руски език може да видите на: http://www.mnogosmenka.ru/pilikov/indi_graphiki.htm Новото е неизбежно!

Read More
Софтуер за графици в ресторант.

Как може специализиран софтуер за графици да улесни трудовия процес в ресторантите?

Author: geocon.bg В ресторантьорския бизнес, заведенията разполагат с персонал, който е необходим за добрата организация при обслужването на клиентите. Това от друга страна налага строг контрол при проверки на трудовите инспектори. Ако сте собственик, управител/мениджър на заведение за хранене или ресторант, с днешната статия ще Ви помогнем да минимизирате грешките при изготвяне на графици на персонала

Read More
ГИТ започна проверки по морските курорти.

Стартира ежегодната кампания на ГИТ по черноморските курорти

Източник: www.gli.government.bg , www.investor.bg За най-новите законодателни промени в туризма, се информирайте в края на материала.

Read More
Болнични — ТОП 10 на най-често задаваните въпроси

Болнични — ТОП 10 на най-често задаваните въпроси

Използван информационен източник: http://www.karieri.bg/karieren_klub/suveti/2812195_nai-vajnoto_koeto_triabva_da_znaete_za_bolnichnite/ Много въпроси стават поводи за дискусия, като например: При кои случаи можем да излезем в болничен? Как се отразява болничният на заплатата и осигуровките ни? Има ли отношение  болничният върху правото на платен или неплатен отпуск? Затова днес искаме да обърнем внимание на 10 от най-често задаваните въпроси, които засягат темата

Read More
Карфур

Тайната технология на организация на труда от световните ритейл-гиганти “Карфур” и “Ошан”— Част 3

Оригиналният текст на руски език може да видите на: http://www.mnogosmenka.ru/pilikov/indi_graphiki.htm Прочетохте ли вече Втора част? В нея Ви запознахме със системата за масово обслужване на големите ритейл-гиганти, състояща се от купувачи и касиери. Днес, ще продължим с традиционните методи за планиране на сменната работа на касиерите в двата хипермаркета. Ще разгледаме и вариантите на традиционният

Read More

Що е то програма за графици през погледа на 13-годишния Кристиян?

Author: geocon.bg Здравейте, моето име е Кристиян, но може да ме наричате и Крис. На 13 години и съм 7а клас в 17-то СУ „Дамян Груев“ в гр. София с профил „Хуманитарни науки“. След училище най-много обичам да ритам топка с приятели и да карам борд в Борисова, Южния парк или някъде другаде. Често ми казват

Read More
Що е то програма за графици?

Що е то програма за графици?

Author: geocon.bg Ден като ден, ще си кажете. На пръв поглед нищо необичайно.

Read More
Тайната технология на организация на труда от световните ритейл-гиганти на дребно "Карфур" и "Ошан"— Част 2

Тайната технология на организация на труда от световните ритейл-гиганти “Карфур” и “Ошан”— Част 2

Оригиналният текст на руски език може да видите на: http://www.mnogosmenka.ru/pilikov/indi_graphiki.htm С Първа част завесата е повдигната, ами сега? Продължаваме да разкриваме тайната технология на организацията на труда от световните ритейл-гиганти „Карфур“ и „Ошан“, които се осмеляват да споделят своето оръжие срещу конкуренцията.

Read More

Тайната технология на организация на труда от световните ритейл-гиганти “Карфур” и “Ошан”— Част1

Оригиналният текст на руски език може да видите на: http://www.mnogosmenka.ru/pilikov/indi_graphiki.htm Анотация За първи път в руско издание с помощта на аналитичния метод са оповестени и подробно описани тайните технологии на световните лидери в ритейла “Карфур” Groupe и Groupe Auchan и организацията на труда на касиери и друг персонал, използвани от тях в търговските им обекти.

Read More
Най-често срещаните въпроси при избор на софтуер за графици?

Най-често срещаните въпроси при избор на софтуер за графици

Author: geocon.bg Геокон Софтуер България работи с клиенти в няколко сфери: Инфраструктура, Медицина, Сигурност и охрана, Кол центрове, Промишленост, Хранително-вкусова промишленост, Ритейлъри и др.  и всеки от тях има своите въпроси, за да избере специализиран софтуер за графици.

Read More
Най-добрите техники за популяризиране на софтуерен продукт на B2B пазара

Най-добрите техники за популяризиране на софтуерен продукт на B2B пазара

Author: geocon.bg Чували ли сте, че трудно се продават софтуерни продукти, защото са по-скъпи и клиентите са корпоративни на B2B (business-to-business) пазара? Често това е причина търговците да се страхуват да вдигнат телефона за привличане на нови клиенти.

Read More

Парти център е на път да изгуби персонала си, работещ на гъвкав режим

Author: geocon.bg Ще успее ли един мениджър да си върне екипа? Неговото име е Димитър Петков. Той е собственик и мениджър – събития в голям детски парти център в град София. Още от дете си мечтае да управлява екип от хора и тази негова мечта се сбъдва още на 26 години, започвайки първо работа като управител

Read More
Трудовоправни нарушения

Източници на информация в България за трудово-правни отношения

Познаването на трудово-правните отношение е важно за всеки един работник или служител и работодател. За целта е необходимо да се познават източниците на информация и умението правилно да си служи всеки един с тях. За всеки трудово-правен проблем може да се открие решение в конкретното законово изискване, нормативна уредба, форум, директория, медия или връзка с

Read More

Как да превключим отново на работен режим след празниците?

Author: geocon.bg Днес е първият ден след поредицата от 4 почивни дни покрай официалния празник за страната – Великден и възниква въпроса: как можем да се настроим за работа по-бързо след него?

Read More
Заплащане на официални празници

Как се заплаща положен труд на републикански празници?

Author: geocon.bg През месеците април и май се честват официални празници в страната ни, през които на много служители им се налага да полагат труд. В нашето трудово законодателство официалните празници са установени в чл. 154, ал. 1 от Кодекса на труда.

Read More
КРАЙ на оптимизираното съдържание за търсачки, а не за хора

КРАЙ на оптимизираното съдържание за търсачки, а не за хора

Photo: geocon.bg Author: geocon.bg Сега ще попитате – какво е оптимизирано съдържание? След като четете едва ли не знаете какво е това – What is this? Модерната думичка в дигиталния маркетинг и най-просто казано означава добре написано съдържание с правилните мета описания – HTML код за заглавия, подзаглавия и информация за търсачки, а не за вас

Read More
Великденска промоция от 20% GeoCon Bulgaria

Великденска промоция

Author: geocon.bg При закупуване на лиценз за продуктите Geocon PlanProfessional или Geocon PlanExpert в периода от 15.03.2017 г. до 14.04.2017 г. ще можете да се възползвате от предложения с 20% отстъпка от цената на услугите. Очакваме вашите въпроси за нашите продукти, не се колебайте да се свържете с нас на посочените в сайта телефони.

Read More
Най-честите трудови нарушения в големите търговски обекти

Какви са най-честите трудови нарушения в големите търговски обекти?

Author: geocon.bg В днешната статия ще ви запознаем с най-честите трудови нарушения в големите търговски обекти у нас. Всяка година Главна инспекция по труда открива нарушения след масовите си проверки в големите търговски обекти из цялата страна.

Read More
Ненормирано работно време

При кои професии можете да работите на ненормиран работен ден?

Author: geocon.bg В днешно време ежедневието ни е изпълнено с повече работа и все по-малко време остава за личен живот. Това оказва влияние върху времето ни за продуктивност, като при всеки то е различно – при някои сутрин, а при други вечер. Ненормираното работно време може да се окаже подхoдящо решение за служителите, чиято работа има

Read More
Интегрирането на програми за графици с ТРЗ софтуери

Как програма за изготвяне на графици може да бъде интегрирана с ТРЗ софтуери?

Author: geocon.bg Какво e ТРЗ? ТРЗ (Труд и работна заплата) управлява човешкият ресурс в компанията от самото му назначаване на работа, администрира трудови договори, финансови и юридически процеси, както и изплащане нa работни заплати, ваучери за храна, разходи за храна и транспорт и други оперативни дейности.

Read More
Кои са най-добрите начини за мотивация на служителите ви?

Кои са най-добрите начини за мотивация на служителите ви?

Photo: geocon.bg Author: geocon.bg От дълго време темата за повишаване на мотивацията на служителите е често дискутирана у нас и присъства в различни курсове, обучения и тренинги по мениджмънт, лидерство и продажби. Практиката у нас сочи, че в много компании липсва мотивация у служителите, чиято липса ги прави демотивирани и непродуктивни, а това в последствие се

Read More
Система за контрол на достъпа

Защо компанията ви се нуждае от система за контрол на достъп и отчитане на работното време?

Author: geocon.bg Днес ще разгърнем темата за системите за контрол на достъпа и отчитане на работното време и как това влияе върху човешкият ресурс в една организация.

Read More
Ужас! Невероятно! За първи път... (18+)

Ужас! Невероятно! За първи път… (18+)

Photo: geocon.bg Author: geocon.bg Случва се нещо страшно, истината е твърде жестока…

Read More
Ефективно управляване на времето.

Граф Щайн за това как да се научим да управляваме ефективно времето си

Photo: geocon.bg Author: geocon.bg -Здравей, Граф Щайн! -Днес ще си говорим много за едно умение, което ако всеки от нас е усвоил добре ще ни спести много главоболия в личен и професионален план. Поканихме отново Граф Щайн, за да ни сподели опита си при ефективно управляване на времето, така че да не се стига до синдром

Read More
Изисквания преди период на сирв

Основни изисквания преди период на СИРВ и промени след въвеждането му

Author: geocon.bg Всеки от нас работи на определено работно време, установено първоначално в трудовия ни договор между нас и работодателя ни. Законодателството предвижда различни видове работно време: нормална продължителност на работното време, намалено работно време, непълно работно време, удължено работно време и работно време с променливи граници.

Read More
Изчисляване на нощен труд

Изчисляване и особености при нощен труд

Author: geocon.bg На много от нас в някакъв момент от живота ни се е налагало да полагаме нощен труд. Когато биологичния ни часовник ни подсказва, че е време за сън ние сме били затрупани със задачи, които в късните часове е трябвало да свършим. Затова днес, ще обърнем внимание на темата за изчисляване на нощния труд и

Read More
Официални празници и почивни дни през 2017 година

Официални празници и почивни дни през 2017

Author: geocon.bg През 2016-та година с решение на Министерски съвет се въведе нова разпоредба във връзка с официалните празници и почивни дни.  С това решение отпада сливането на почивните дни, като на официалните празници се почива, но ако някой от тях се пада през събота или неделя за почивен ще се обявява следващият понеделник. Така например,

Read More
История на работното време

История на работното време

Author: geocon.bg Въпросът за разумната и ефективна продължителност на работната седмица е тема, по която разсъждават икономисти и предприемачи вече над 100 години.

Read More
Извънреден труд на официален рпазник.

Извънреден труд при сумирано отчитане на работното време

Author: geocon.bg У нас икономическата дейност в различните компании изправя работодатели и служители пред необходимостта от договаряне на сумирано изчисляване на работното време (СИРВ) и полагане на извънреден труд.

Read More
Граф Щайн за проверки по курортите от ИП.

Граф Щайн съветва как да избегнем нарушения и санкции при проверки на ‘Инспекция по труда’ в курортите

Photo: geocon.bg Author: geocon.bg Наближават празниците Коледа и Нова година и зимните ни курорти и много кътчета в страната ще се напълнят, както с български, така и с чуждестранни туристи. В предишната статия ви представихме новия ни експерт – Граф Щайн, с който днес ще поговорим по повод наближаващите  празници и предстоящите проверки от Инспекция по труда

Read More

Предимствата на Geocon PlanExpert сравнен с график в Excel

Author: geocon.bg Много фирми у нас използват различни програми за изготвяне на графици за работа на служителите си. Най-често използвана е таблицата в Excel. В днешната статия ще ви разкрием предимствата на специализиран софтуер за графици – Geocon PlanExpert сравнен с график в Excel.

Read More

Интервю с Граф Щайн

Photo: geocon.bg Author: geocon.bg Днес, GeoCon ще ви запознае с нашия нов член от екипа – Граф Щайн. Граф Щайн е дългогодишен експерт в работата си по създаване на графици за смени, и следи за спазване на законовите норми. Той притежава опит като експерт в много компании и ще сподели с вас мнение по различни теми,

Read More
Болнични при сумиран период

Как се изчисляват болнични при сумирано отчитане на работното време?

Author: geocon.bg Болничните при сумирано отчитане на работното време се пресмятат по часове от графика на работника или служителя. Работодателят е длъжен да изплати на работника или служителя паричното обезщетение за първите три работни дни от болничния в размер 70% от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила неработоспособност, а останалите дни  се изплащат

Read More
Служител на плаващ график

Полезно ли е да преминете към плаващо работно време?

Author: geocon.bg Живеем в забързан ритъм и нашият личен живот е все по-зает от всякога. Понякога ни се иска да не чуваме звука на алармата сутрин в 6:00, или шума от клаксоните на колите, докато се опитваме да хванем автобуса в последния момент. Колко познато? Пет дни в седмицата, 8 часови работни смени, а понякога и

Read More
Коледна промоция на Geocon PllanProfessional ли Geocon PlanExpert

Коледна промоция

Photo: geocon.bg Author: geocon.bg При закупуване на лиценз и модули за продуктите Geocon PlanProfessional или Geocon PlanExpert в периода от 15.11.2016 г. до 15.12.2016 г. ще можете да се възползвате от предложения с 20% отстъпка от цената им. Очакваме вашите въпроси за нашите продукти, не се колебайте да се свържете с нас на посочените в сайта

Read More
Принципи при работа на смени.

8 Принципа за предотвратяване на най-честите грешки при работа на смени

Author: geocon.bg В първата част на статията – Кои са най-честите грешки при работа на смени в предприятията у нас?  вникнахме в същността на работните смени, начина им на въвеждане и най-често допусканите грешки при сменен режим на работа. След което ви обещахме, че ще опишем принципите, които е необходимо да следвате, за да предотвратите тези

Read More
график за работа

Среща с бързия влак или помощ от консултант на Геокон

Author: geocon.bg В много предприятия, където се работи на смени, на Клиента се налага да изготвя графици за своите служители. След поредния измъчен процес за създаване на график на Excel Клиентът осъзнава, че му е необходим специализиран софтуер за създаване на графици и отчитане на работното време. Следва  усърдно търсене на подходящото средство, в резултат на което,

Read More
Сумирано изчисляване на работното време график.

Какво е сумирано изчисляване на работното време?

Author: geocon.bg Значителен е  броят на констатираните нарушения свързани с работното време, почивките и отпуските. Предприятията, в които най-често те се допускат, са тези, в които наетият персонал работи на смени, без регламентация на почивка. Работи с удължено работно време и без заповеди за ползване на платения годишен отпуск.

Read More
Зорница Русинова

Ще отпадне сливането на празници и отработването им в събота

Tags : 

Източник: banker.bg Бизнесът иска да отпадне сливането на празници и отработването им в събота. Предстоящата промяна ще бъде заложена в Кодекса на труда, заяви социалният министър Зорница Русинова. Повече за новината може да прочетете от тук: Отпада сливането на празници и отработването им в събота .

Read More
Реколта по бране на слънчоглед.

Хаос с работните графици в една компания, преди нещата да тръгнат „по мед и масло“

Author: geocon.bg Още в Древността хората са се научили как да използват слънчогледовите семена, така че след технологичната им  преработка  да  се извлича слънчогледово олио.  Днес, маслото е сред най-консумираните продукти навсякъде у нас и технологията, по която се добива и преработва е специфична за всяка компания.

Read More
Изготвяне на работен график при работа на смени.

Кои са най-честите грешки при работа на смени в предприятията у нас?

Author: geocon.bg Честа практика в повечето компании у нас е въвеждането на работно време на смени със заповед на работодателя. И въпреки ползите, които има от едно такова решение може да бъдат допуснати грешки.   Ето защо с тази статия, екипът на GeoCon се надява да бъде полезен.

Read More

Планиране и отчитане на работното време

Нашите партньори от Интелсофт са пубикували интересна статия относно често срещани казуси, с които се сблъскват работодателите при планирането и отчитането на работното време в съвременните икономически условия. Препратка към статията.

Read More

Великденска промоция!

При закупуване на лиценз за продуктите Geocon PlanProfessional или Geocon PlanExpert   в периода от 01.04.2016 г. до 01.05.2016 г. ще можете да се възползвате от предложения с 20% отстъпка от цената на услугите. Очакваме вашите въпроси за нашите продукти, не се колебайте да се свържете с нас на посочените в сайта телефони.

Read More

Специално предложение от Геокон за фирми с до 30 служители

Геокон ви дава възможност да закупите Geocon PlanProfessional с лиценз за 1 година на промоционалната цена от 25 лева без ДДС. Офертата включва най-новата версия на софтуера за изработване на графици и отчитане на работно време с пълната му функционалност. Предлагаме още промоционален пакет от услуги на цена от 99 лева без ДДС. В него се включва абонаментна поддръжка за тази

Read More

Работно време на Геокон България на 12.12.2015г.

Уважаеми клиенти, Работното време на Геокон България  за 12.12.2015 г. е до 12:00 ч. Екипът ни ви пожелава приятна почивка!

Read More

Коледна промоция!

Един от най-светлите празници от годината е Коледа! А със себе си той носи много поводи за радост, усмивки и коледно настроение. Ние от Геокон България решихме да подкрепим и насърчим коледния дух като представим една изключителна ОФЕРТА за нови клиенти! За периода от 15.11.2015 г. до 15.12.2015 г. с 20% е намалена цената на

Read More
error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!