Софтуерно решение за изработване на графици и отчитане на работното време при управление на екипи

софтуер за управление на екипи

Изграждането на добър екип екип и неговата мотивация са от съществено значение за всяко едно работно място. Успешният ръководител на екип трябва да е в състояние да осигури добро управление на служителите, печелейки доверието им и прилагайки фирмените практики за постигане на набелязаните цели.

Често ръководителите на екипи трябва да умеят да работят в сътрудничество с HR отдела, с който да осигурят посоката, напътствията и мотивацията, необходими за постигане на набелязаните цели ръководителите на екипи, трябва да имат силни умения за планиране и управление на работното време в отдела, за който са назначени. Това означава, че те трябва да си служат с инструменти за планиране на смените на екипа в електронна таблица или специализирана програма, позволяваща да се посочи персонално или общото време на всеки един служител, както и работният модел, по който ще работи отдела.

Ключови дейности за управление на персонала, които са включени в софтуер за изработване на графици и отчитане на работното време на отдела:

Ключови дейности за управление на персонала

Софтуер за графици GeoCon PlanExpert

Създаване на организационна структура ( един отдел или всички отдели в организацията).

Добавяне на персонална информация за всеки служител.

Изисквания за персонала – нужният минимален и максимален брой служители за типа смяна.

Гъвкаво планиране на екипа.

Прехвърляне на член от екипа от един отдел в друг.

Създаване на начален график и реален график и график с желания за смени.

Автоматична проверка на графика за трудови нарушения.

Разпечатване на графика.

Интегриране с ТРЗ софтуери.

Свързване със пропускна система.

Останалите функции може да разгледате в брошурата:  GeoCon PlanExpert 8.0.

Планиране на график за екип

Графика 1. Графици – разлики (разположения, начален + реален график)

Резултат от използване на програмен продукт за графици и отчитане на работното време при управление на екипи на отдели:

  • оптимизиране на разходите за труд;

  • спестяване на време и използването му за други ръководни дейности;

  • по-добро управление на екипа;

  • намаляване на отсъствията;

  • точно изчисляване на изработените часове;

  • минимизиране на извънредният труд (ако е налице такъв);

  • достъп до квалифицирани служители в екипа и правилното им разпределяне в смените;

  • ангажиране на служителите и мотивация сами да заявяват желания за отсъствия;

  • избягване на трудови нарушения при проверка от ГИТ.

Свържете се с нас, за да ви демонстрираме функционалностите на софтуера спрямо вашите нужди и специфики на организацията.

Изпратете запитване


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!