Софтуер за планиране и отчитане на работното време при управление на обект

Софтуер за управление на работното време на обект

Когато една организация създава стратегически план, тя определя нейните дългосрочни и краткосрочни цели и мисия. За да постигне тези цели, трябва да дефинира необходимите ключови операции и екипите, които са необходими за постигането им.

В такъв случай ръководството трябва да определи какви служители трябва да бъдат наети и нужните им квалификации.

Ръководителят на обекта трябва трябва да определи от колко служители има нужда, както и какви умения ще им бъдат нужни за заемането на конкретната длъжност.

Независимо дали управлява голям или малък екип, ръководителят носи отговорност за всеки служител и резултатите, които могат да бъдат постигнати в определен срок.

За тази цел е нужно да бъде управлявано по ефективен начин работното време на всеки служител.

За целта трябва да бъде изготвен график въз основа на производствените нужди. Във вътрешният правилник на компанията трябва да бъде описан типа работно време – дали е сменен режим или стандартно работно време от 8 часа на ден / 40 часа работна седмица.

Вижте: Основни изисквания преди период на сумирано изчисляване на работното време и промени след въвеждането му.

Графикът е неразделна част от всяка компания. При работата на смени, ръководството трябва правилно да разпредели смените между персонала, така че отделите да се допълват или, когато една смяна приключи, веднага да бъде застъпена от друга без да има прекъсване в производството, а от там и разходи за компанията.

Въпреки че, извънредният труд е забранен от Кодекса на труда, се налага да бъде допуснат в случай, че компанията изостава в производството и може да претърпи сериозни загуби.

В такива случаи компанията трябва да наеме нов персонал, за да може да изпълни продукцията си на време или да плаща за извънреден труд.

Работният график трябва да бъде изготвен коректно, без да бъдат допускани грешки при планиране и отчитане на работното време.

Спазването на графика може да бъде измерител за успешната и навременна продукция.

Софтуерно решение при планиране и отчитане на работното време в обект GeoCon PlanExpert 8.0.

Работен график на производство

Графика 1. Работен график за месец септември 2018 г. в производствен отдел – извънреден труд | GeoCon PlanExpert

Приложение на софтуер за планиране и отчитане на работното време в организация:

Планиране на работното време на персонала

GeoCon PlanExpert

Създаване на организационна структура ( един отдел или всички отдели в организацията).

Назначаване на служители

Добавяне на персонална информация и квалификации

Добавяне на изисквания за персонал

Създаване на проекто-график и реален график

Създаване на цикли

Разпечатване на графика

Изваждане на статистики – Форма 76

Интегриране с ТРЗ софтуери.

Свързване със система за контрол на достъпа.

Интегриране със законови норми и правила.

Автоматична проверка на графика за трудови нарушения.

Свържете се с нас, за да ви демонстрираме функционалностите на софтуера спрямо вашите нужди и специфики на организацията.

Изпратете запитване


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!