Основни изисквания преди период на СИРВ и промени след въвеждането му

Изисквания преди период на сирв

Основни изисквания преди период на СИРВ и промени след въвеждането му

Author: geocon.bg

Всеки от нас работи на определено работно време, установено първоначално в трудовия ни договор между нас и работодателя ни. Законодателството предвижда различни видове работно време: нормална продължителност на работното време, намалено работно време, непълно работно време, удължено работно време и работно време с променливи граници.

Ако работим по модела на 5-дневна работна седмица, ние ще полагаме съответно 8 часов дневен труд (общо 40 часа седмично), или 7 часа нощен труд (общо 35 часа седмично). Нормалната продължителност на работното време е установена в чл. 136 от КТ. Понякога по производствени причини работодателят може с писмена заповед да удължава работното време през едни работни дни и да го компенсира чрез съответното му намаляване през други, след предварителна консултация с представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите.

Продължителността на удължения работен ден не може да надвишава 10 часа, за работници и служители с нормална продължителност на работната смяна до 8 часа, а за такива с намалено работно време – до 1 час над намаленото им работно време. Удължаването на работното време се допуска за не повече от 20 работни дни последователно и за не повече от 60 работни дни в рамките на една календарна година.

Работодателят е длъжен да води специална книга за отчитане удължаването, съответно компенсирането на работното време. Не се допуска удължаване на работното време за работниците и служителите, които не са навършили 18-годишна възраст и за бременните работнички или служителки.

На какви почивки имаме право?

  • Почивки в рамките на работния ден

Според Кодекса на труда работното време трябва да се прекъсва с една или няколко почивки. От своя страна работодателят трябва да осигури на работника или служителя почивка за хранене, която не може да бъде по-малко от 30 минути. Ако работим в производствено предприятие с непрекъсваем процес на работа, работодателят трябва да ни осигури време за хранене през работното време. Ако работим на ненормирано работно време и се налага да оставаме след редовното работно време, то в такъв случай имаме задължителна допълнителна почивка от поне 15 минути след края на регламентираното работно време.

  • Междусменна почивка

В чл. 152 от КТ е регламентирана задължителната междусменна почивка, която не може да бъде по-малко от 12 часа.

  • Седмична почивка

В Кодекса на труда се предвижда, че при петдевния модел на работна седмица ние имаме право на седмична почивка в размер на два последователни дни, единият от които поначало е в неделя. В тези случаи ни се осигуряват най-малко 48 часа непрекъсната седмична почивка.

Видове изчисляване на работното време:

  1. Подневно изчисляване на работното време
  2. Сумирано изчисляване на работното време

При подневно изчисляване на работното време се отчита времето, което ние сме отработили за всеки работен ден. Продължителността на работното време трябва да съответства на законоустановената норма часове на работния ден. Този модел на изчисляване се прилага в предприятия, в които може да се работи на едносменен, двусменен и трисменен режим на работа.

Какво ще се промени след въвеждането на СИРВ?

Първата чувствителна промяна, която се забелязва при този вид отчитане е продължителността на работната смяна, която не трябва да бъде повече от 12 часа. След това продължителността на работната седмица не трябва да превишава 56 часа. Трябва да се спазва изискването за непрекъсната седмична почивка при сумирано отчитане на работното време, която  не трябва да бъде по-малко от 36 часа.

И при двата вида отчитане на работното време се запазва изискването за задължителната междусменна почивка, която не може да бъде по-малко от 12 часа и се отнася за всички видове смени.

При сумиран период на отчитане работниците и служителите работят и почиват през различни дни от седмицата, поради това и работата през дните събота и неделя, когато те са по график на работа не се счита за извънреден труд.
Не се допуска сумирано изчисляване за работници и служители с ненормиран работен ден.

Как се отчита нощния труд при СИРВ?

При сумирано изчисляване на работното време нощният труд се отчита, като нощните часове се приравнят към дневните с коефициент между нормалната продължителност на дневното и нощно работно време, установени за подневно отчитане на работното време, т.е. 8:7=1.1428.

Сумирано изчисляване на работното време е подходящо да се прилага в сфери, които не позволяват подневно отчитане на работното време, като например туристически сектор и транспортни услуги.


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!