Кои са най-честите грешки при работа на смени в предприятията у нас?

Изготвяне на работен график при работа на смени.

Кои са най-честите грешки при работа на смени в предприятията у нас?

Author: geocon.bg

Честа практика в повечето компании у нас е въвеждането на работно време на смени със заповед на работодателя. И въпреки ползите, които има от едно такова решение може да бъдат допуснати грешки.   Ето защо с тази статия, екипът на GeoCon се надява да бъде полезен.

Работа на смени

Работната смяна представлява период от време, през който служителят извършва определен вид дейности, които съответстват на неговата длъжност или квалификация.

За да се осигури гъвкавост с нуждите на работодателите, Законът допуска сумарно отчитане на работното време, чрез което може да се планира и отчита отработеното време на служителите.

Как се въвеждат работни смени?

Въвеждането на работни смени става чрез утвърден правилник за вътрешния трудов ред в предприятието. Извънредният труд се отчита в края на определения за сумиран период, който не бива да е повече от 6 м.
Утвърдените графици на работните смени могат да бъдат променяни в периода на сумиране, като се спазват изискванията от Кодекса на труда или друг нормативен акт.
В следващите редове ще Ви запознаем с най-често допусканите грешки в различните фирми при създаване на графиците за работа на смени.

Най-чести грешки при сменен режим на работа:

  1. Надвишена е максималната продължителност и за дневна, и за нощна смяна -12 часа;
  2. Превишен е броят на максималните работни часове за седмица, който не трябва да надхвърля 56 часа;
  3. Неправилното тълкуване на разпоредбата за превръщането на нощните часове в дневни;
  4. Допускана грешка е въвеждането на сумарно отчитане при ненормирано работно време;
  5. Грешка е да се изчисляват болничните по модела за осем часов работен ден;
  6. Не се осигурява минимална непрекъсната седмична почивка на служителите от 36 часа;
  7. Грешка е времето, през което работникът се намира на разположение извън територията на предприятието, да се отчита като работно време, или максималната продължителност на всички разположения да надхвърля 100 часа месечно.

Ако не бъде създаден коректен работен график, сменният режим на работа може да доведе до негативни последици, както за работодателите, така и за служителите.

Очаквайте продължение на статията, в която ще опишем всички принципи за предотвратяване на най-честите грешки при работа на смени.


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!