Monthly Archives: април 2017

Трудовоправни нарушения

Източници на информация в България за трудово-правни отношения

  • Познаването на трудово-правните отношение е важно за всеки един работник или служител и работодател.
    За целта е необходимо да се познават източниците на информация и умението правилно да си служи всеки един с тях.
    За всеки трудово-правен проблем може да се открие решение в конкретното законово изискване, нормативна уредба, форум, директория, медия или връзка с експертно лице.

    “Read More”

Как да превключим отново на работен режим след празниците?

Author: geocon.bg

Днес е първият ден след поредицата от 4 почивни дни покрай официалния празник за страната – Великден и възниква въпроса: как можем да се настроим за работа по-бързо след него?

“Read More”

Заплащане на официални празници

Как се заплаща положен труд на републикански празници?

Author: geocon.bg

През месеците април и май се честват официални празници в страната ни, през които на много служители им се налага да полагат труд. В нашето трудово законодателство официалните празници са установени в чл. 154, ал. 1 от Кодекса на труда.

“Read More”

error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!