Monthly Archives: юли 2017

Законодателни промени от 1.01.2018

Кои са предстоящите промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските?

С Постановление № 95 от 18 май 2017 г. на Министерския съвет са приети изменения в Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

Предстоящите промени имат за цел да регламентират правилата при въвеждане от работодателя сумиран период на отчитане.

“Read More”

Тайната технология на организация на труда от световните ритейл-гиганти „Карфур“ и „Ошан“— Част 4

Софтуер за графици в ресторант.

Как може специализиран софтуер за графици да улесни трудовия процес в ресторантите?

Author: geocon.bg

В ресторантьорския бизнес, заведенията разполагат с персонал, който е необходим за добрата организация при обслужването на клиентите. Това от друга страна налага строг контрол при проверки на трудовите инспектори.
Ако сте собственик, управител/мениджър на заведение за хранене или ресторант, с днешната статия ще Ви помогнем да минимизирате грешките при изготвяне на графици на персонала и отчитане на работното време, за които следят Главна инспекция по труда (ГИТ).

“Read More”

error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!