Monthly Archives: юли 2018

Отсъствия на работното място.

Как да насърчите присъствията на служителите на работното място?

Author: geocon.bg

Как да контролирам отсъствията на работното място е въпрос, който всеки мениджър и ръководител си е задавал поне веднъж.
Синдромът на закъсненията може да е целогодишен и да нарушава сериозно трудовата дисциплина в компанията.

“Read More”

Физиологична почивка

Физиологични почивки на работното място

Photo: geocon.bg
Author: geocon.bg

Работната среда у нас включва голямо разнообразие от дейности с различна натовареност, за която е нужно време за почивка.
Физиологичният режим е допълнително време за отдих и почивка, което е част от работното ни време (работната смяна), за разлика от почивката за хранене, която не се включва в работното време.

“Read More”

Ролята на HR-а при планирането на персонала

Photo: geocon.bg
Author: geocon.bg

Когато чуем думата HR, първото нещо, което изниква в съзнанието ни e интервюиращият, който намира подходящи хора за работа в компанията, която представлява.
Чували сте, че за всяка една компания най-ценният ресурс е човешкият, а за да бъде той съхранен е необходим експерт, който не просто търси и подбира подходящите кадри, а администрира персонала, така че се грижи за постигането на максимална ефективност при планирането на човешкия ресурс.

“Read More”

error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!