Какво е сумирано изчисляване на работното време?

Сумирано изчисляване на работното време график.

Какво е сумирано изчисляване на работното време?

Author: geocon.bg

Значителен е  броят на констатираните нарушения свързани с работното време, почивките и отпуските. Предприятията, в които най-често те се допускат, са тези, в които наетият персонал работи на смени, без регламентация на почивка. Работи с удължено работно време и без заповеди за ползване на платения годишен отпуск.

Работи с фиктивни графици, които не съответстват на действително отработеното време от тях. Икономическите дейности, в които най-често се констатират тези нарушения са: “Хотели и ресторанти”, “Търговия на дребно”, “Производство на облекло”,”Производство на хранителни продукти и напитки” и “Охранителна дейност”.

Съобразен с нуждите на работодателя, Законът допуска изключение от принципа за подневно отчитане на работното време. В чл.142, ал 2 от КТ е уредена възможността за друг начин на отчитане на работното време – сумирано изчисляване, при което работодателят може да установява т.е. да организира, контролира и отчита отработеното време.

В днешната статия, ще разгърнем темата по най-важните ѝ опорни точки, които ще ви помогнат, ако сте работодател или служител при сменен режим на работа.

Сумарно изчисляване на работното време (СИРВ)

Сумираното изчисляване на работното време е метод, чрез който по оптимален начин може да се организира работното време на служителите в едно предприятие. При работа на смени е необходимо да се изготвя график за сумарно отчитане .

Въвеждането на сумирано отчитане на работното време става чрез заповед от работодателя. В заповедта е необходимо да бъде посочен периодът на сумиране,  както и длъжностните лица, които са отговорни за изготвянето на графиците.

Период на СИРВ?

Съгласно чл. 142 ал. 2 от КТ сумарното отчитане на работното време може да бъде в рамките на определен период – едномесечен, двумесечен, друг или максимално допустимия 6-месечен период. Отработеното време, при сумарно отчитане, следва да се изравни, т.е. приравни, към общата нормална продължителност на работното време за установения период.

Графици и законови изисквания при СИРВ?

Изготвените графици трябва да бъдат съобразени със законовите разпоредби.

Ето някои от тях:

  • максималната продължителност на една работна смяна при сумирано изчисляване не трябва да бъде повече от 12 часа;
  • продължителността на работната седмица  не трябва да надвишава 56 часа;
  • служителят има право на непрекъсната междусменна почивка, която не може да бъде по-малко от 12 часа;
  • непрекъснатата седмична почивка трябва да е не по-малко от 36 часа.

Как се отчита сумирания период на работното време?

Отчитането на времето при работа в условията на СИРВ става винаги в края на определения за сумиране период.

При сумирано изчисляване на работното време служителите работят и почиват в различни дни от седмицата, поради това и работата през дните събота и неделя / когато те са работни дни по график/, не е извънреден труд.

Възможно е през отделен месец продължителността на отработеното време да е по-голяма от нормата, а през друг месец  да е по-малка. Към  края на периода,  когато нормата не е превишена считаме, че не е налице извънреден труд, поради което чл. 262, ал. 1, т. 4 от КТ не се прилага.

При работа по график служителите полагат и нощен труд

При сумирано отчитане на работното време нощните часове се приравняват към дневни с коефициент между нормалната продължителност на дневното и нощно работно време, установени за подневно отчитане на работното време за съответното работно място т.е. 8:7=1.1428.

Това не се отнася за случаите, когато договорите са сключени само за работа през нощта.

Важен елемент е и изготвяне на Форма 76, която представлява отчетен документ за присъствията, отсъствията и изработените извънредни часове през месеца.

Очаквайте публикация на тема – „Изчисляване на болнични при сумирано отчитане на работното време“.


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!