Що е то програма за графици през погледа на 13-годишния Кристиян?

Що е то програма за графици през погледа на 13-годишния Кристиян?

Author: geocon.bg

Здравейте, моето име е Кристиян, но може да ме наричате и Крис. На 13 години и съм 7а клас в 17-то СУ „Дамян Груев“ в гр. София с профил „Хуманитарни науки“.
След училище най-много обичам да ритам топка с приятели и да карам борд в Борисова, Южния парк или някъде другаде.
Често ми казват скейтъра.
Е, толкова за мен.
Днес ще ви разкажа за един разговор в междучасието с моя съученик и най-близък приятел, на който се опитах да обясня програма за графици, която предлага компанията, в която работи майка ми.

В даскало, често след час по Философия ни се случва да си разказваме различни истории с моите съученици.
Най-близкият ми съученик от класа и приятел е Иво. С него седим на един чин и винаги го спасявам на контролните по Философия и Френски език. Изобщо не му върви езика, а до скоро ми твърдеше, че искал да записва в Езиковата след 7-ми клас. Пълна трагедия. Не го виждам по-натам.
Преди два дни, отново след час по Философия в междучасието излязохме с Иво и отидохме до лафката вдясно на даскалото.
Докато си вървяхме, той реши да ми зададе един въпрос: „Какво работи майка ти?“
Майка ми работи в Софтуерна компания и с помощта на специална програма прави графици за работа на хора с различни професии. Тя помага на хората да спазват работното си време и да знаят в колко часа трябва да бъдат на работното си място и в колко трябва да го напуснат.
Иво ме погледна с опулен поглед.
Каква програма, я пак?
Иво ме погледна с втрещен поглед.
Брат, не слушаш ли му отвърнах. Добре. Сега ще ти го обясня по-просто, че да ме разбереш (засмях се аз).
Например, учителката ни по Френски език знае в кои дни и часове има учебни часове с нашия клас и кога с другите паралелки.
Г-жа Георгиева има предварително изготвен график за целия срок с нас и другите паралелки, като знае как ще й бъдат разпределени часовете.
Всичко това е описано в нейния график за месеца.
Ето ти още един пример:
Моите родители и твоите родители ходят на работа, нали?
Да.
Твоите родители работят на смени. Всяка смяна включва определен брой часове за деня, които трябва да изработи всеки от тях на работното си място. И всеки от тях си има създаден график на смените.
Да. Баща ми днес е нощна от 20 часа до 06 часа на сутринта, а майка ми е първа смяна от 8.30 до 17.30 часа.
Ето, че почваш да схващаш.
Щом, Вашите работят на смени, значи някой им създава тези графици, подобно на майка ми. В тях се включват работното време, броят на отработените часове и общият брой изработените часове. За да вземат заплата в края на месеца трябва преди това да са изработили определен брой дни в месеца. Така с помощта на програмата за графици се отчита работното им време.
Сега ми стана по-ясно.
Иво ме попита как изглежда самата програма, защото той си представяше нещо като мобилно приложение с цветове, бутони, какво ли не още.
Казах му да си представи една таблица, както по ЗИП по Информатика, учителката ни кара да правим таблица на Excel, като попълваме информация в редовете и колоните, но с разликата, че програмата за графици няма нищо общо с тази, която ние правим в даскало, защото е много по-яка и има много функции.
Например, в програмата за графици могат да се добавят всички служители на една фирма, организация, или болница.
Майката на Иво е лекар и много често я викат в болницата при спешни случаи. Майка ми, ми е обяснявала, че когато си стоиш вкъщи, но трябва да очакваш да те повикат на работа при нужда, се нарича работа на разположение. Това не се включвало в графика й за работа.

А, на мен ми светна, че трябва да се връщаме за час по История ми отвърна Иво.
Почакай, не си чул как хващат хората в нарушения на работното им място. Майка ми ми е казвала, че ако започна работа много рано, като непълнолетен, нямам право да извършвам нощен труд.
А, иначе за по-възрастните хора, които работят на смени, максимално може да им бъде продължи смяната до 12 часа. В противен случай това е трудово нарушение.
Иво се обърна и ми каза, че си ме представял като адвокат, или човек, който защитавал правата на работниците.
Прекъснах го с шегите и се отправихме към входната врата за час по География.


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!