Що е то програма за графици?

Що е то програма за графици?

Що е то програма за графици?

Author: geocon.bg

Ден като ден, ще си кажете. На пръв поглед нищо необичайно.

Работният ден приключи. Прибрах се вкъщи и приготвих любимата паста на семейството ми.

Имам един син, който е на 13 години и се казва Мариян. Успя да влезе в Испанската с висок бал и всички вкъщи сме на седмото небе.

След вечерята му предложих да се разходим в Южния парк, в близост до който живеем и да прекараме повече време насаме.

Напоследък това сякаш ни липсваше.

Мариян е като всяко дете на 13 години (фаза на съзряване), през която всичко му е любопитно, интересува се от технологии, мечтае да е вторият Стив Джобс.

През свободното си време тренира футбол като повечето момчета на неговата възраст.

Докато лежахме на одеялцето в парка, Мариян искаше да му разкажа за технологиите и по-конкретно „нещата“, както той ги нарича, с които си служа ежедневно в работата си.

Като се замисля до този момент никога не му бях разказвала какво всъщност работя, освен името на компанията. Не познаваше спецификата на работата ми, а и не мислех, че трябва да ангажирам вниманието му от сега.

Реших да започна с понятието „график за работа“ , за да не стане твърде сложно по-нататък.

Започнах така:

Когато един ден започваш първата си работа ще имаш трудов договор, който ще включва работното ти време, или нормата с работните часове, както ние казваме на професионален език. След това ще ти бъде създаден въз основа на това работно време по трудовия ти договор, график за работа.

Така всеки месец ти ще трябва да изработваш определен брой часове в седмицата – 40 часа, ако работиш от понеделник до петък на пълен работен ден, или 20 часа на половин работен ден.

Продължих да му разказвам, че в работата си ежедневно си служа с програма за създаване на графици на хора с различни професии и им помагам да спазват графиците си съобразно Трудовото законодателство на държавата ни.

Във всеки график се включват смени на работниците и броят часове за седмицата, които всеки един от тях трябва да изработи.

За да му стане по-ясно, реших да му дам пример с баща му, който работи в голямо производствено предприятие, в което той и всички останали работници са на смени.

Всеки един от тях има изготвен график, който трябва да спазва.

Той може да им бъде създаден на лист хартия, с таблица на Excel, или със специализирана програмата за графици, с каквато си служа аз.

Тогава Мариян попита, а какви са разликите?

Отговорих му, че първият начин се е използвал преди много години и вече не е актуален толкова, защото е трябвало всичко да се изписва на ръка, всички графици на служителите е трябвало да се следят един по един и много други недостатъци, които са предизвиквали неудобството на хората изготвящи графиците по този начин.

Тогава, Мариян се се сети за диктовките по испански език в училище и колко дни са отнемали на учителката им да ги провери всеки.

Другият начин за създаване на графици, както вече споделих е чрез таблица в Excel и тогава синът ми се сети за таблиците, които правят в час по Информатика.

С екселска таблица все още се създават графици, но тя не разполага с всичките възможности, каквито има една програма за графици.

Например, няма как да се следят за Законови нарушения по автоматизиран начин, докато в една програма за графици това е напълно възможно.

Тогава, Мариян попита: А защо е толкова важно да се спазват Законите на работа?

Отговорих: Както в училище има правила, които всички трябва да спазват, така и на работното място има правила, между отношенията с работодател и работник, между работник и работник, между работодател и институции.

Нарушаване на правило е например, когато не е спазена задължителната почивка между смените, която не трябва да бъде по-малко от 12 часа.

Продължих да давам примери на Мариян от практиката си и реших да затворя разговора ни по тази тема с думите, че ще е много полезно да познава и знае своите права като бъдещ служител.

Разходката в парка след това продължи.


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!