Как се изчислява отпуск при майчинство?

Отпуск по майчинство.

Как се изчислява отпуск при майчинство?

Author: geocon.bg

Отпускът по майчинство е периодът, в който една жена спира да работи, защото й предстои да има бебе, току-що е родила или е приемен родител.
В практиката, майчинството още се нарича, отпуск по време на бременност и раждане, както и отпуск по бащинство.

Според изследване на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, страната ни има най-благоприятните социални условия за получаване на майчинство. Социалната политика на държавата ни е насочена към работещите жени, които имат право на отпуск по бременност и раждане в общ размер на 410 дни.

Преди датата на раждането, по право се ползват 45 дни отпуска от общия размер, но ако детето се роди по-рано, оставащите дни от полагаемият отпуск се вземат след раждането.
Оставащият отпуск може да се ползва от бащата на детето след изтичането на 6 месеца от раждането, като майката трябва да се върне на работното си място. Бащата има право на 15-дневен отпуск от датата на изписване на детето, ако се намират в брак или живеят заедно в едно домакинство.

Какви са правата по време на отпуск по майчинство?

Нормативният документ, в който са установени видовете обезщетения при майчинство е Кодекса за социалното осигуряване (КСО). Тази година от 01.06.2017 г. влязоха промени в чл. 163 и чл. 167 от Кодекса на труда, свързани с ползването на отпуски при бременност, раждане и осиновяване на дете.
Основната промяна, влязла в сила позволява на майките да получават 50% парично обезщетение за бременност и раждане, ако решат да се върнат по-рано на работа и да не ползват изцяло полагащия им се отпуск.
Важно допълнение към правата на майките е, че могат да работят след 135-ия ден на майчинството – могат да сключват допълнителен трудов или граждански договор без това да се отразява на обезщетението за майчинство.

Изчисляване на отпуск при майчинство

Отпускът по майчинство се изчислява подневно, като нормата на служителката е установената в трудовия договор.
В специализиран софтуер за изчисляване на работното време, графикът на служителка в отпуск по майчинство е представен на Фиг. 1 с планиран график за месец декември 2017 г. на служители в кол център.

                График на служителка в отпуск по майчинство
Изчисляване на майчинство.

Едната от служителките, която е в майчинство е обозначена на графика с абревиатура М и става ясно на експерта планиращ графика за месеца, че тя отстъства.

В програмата за отчитане на работното време въвеждането на майчинство може да се осъществи в екран Отсъствие, където да се въведе вида на отсъствието с конкретната абревуатура за майчинство, отпуска и т.н. за съответното лице.

Изпратете запитване

В нашия случай Моника Спасова е в отпуск по майчинство. Следователно, за месеца, в който е изготвен графика и се начислява норма от 8 часа за деня и общо за месеца 152.00 часа. Целта е да не се прекъсва трудовия стаж на служителката.

Използването на специализирана програма за изчисляване на майчинство ще улесни работата на HR отделът в най-честия случай или на експертите, които изготвят графици в дадена компания.

Темата за отпуск по майчинство е твърде обширна и не е предмет на днешната ни тема, за нея може много да се прочете в НОИ и други портали.

Основните правила, влезли в сила от първи юни тази година ще се засегнат не само всяка бъдеща и настояща майка и нейния семеен партньор, а и всички работодатели.


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!